Yrityskehittäjän tavoitteena on kasvattaa alueen elinvoimaa: Henkilökuvassa Ella Saarenpää

Digipoliksen yrityskehittäjä Ella Saarenpään työssä korostuu nykyisin elinvoiman lisääminen aiemman elinkeinon edistämisen sijaan. Aloittavien yrittäjien neuvonta on vain pieni osa hänen työtään. Laajemmin tavoitteena on kehittää ja muovata ympäristötekijöitä sellaiseen suuntaan, että yrittäminen alueella olisi helpompaa.

Ellan kuva artikkeliin

 

Neuvonta ja valmentaminen ovat kiinnostaneet Saarenpäätä jo pidempään, mutta koulutuspolku ei hänen kohdallaan kulkenut tavanomaista reittiä. Hän valmistui pari vuotta sitten liiketalouden tradenomiksi Terwa-Akatemiasta, jossa yrittäjyyttä opiskeltiin perinteisten luentojen sijaan toimimalla tiimiyrittäjinä toisille, ennestään tuntemattomille opiskelijoille. Opintojen keskiössä oli tiimioppiminen ja pari kertaa viikossa toteutettavat käytännönläheiset työpajat.

– Sitä kautta innostuin valmentamisesta ja tiimioppimismallista, kävin tiimivalmentajan koulutuksen ja tein oman opinnäytetyönkin valmentamiseen liittyen, hän kertoo.

Saarenpää suoritti tutkinnon työn ohessa. Ennen opintojaan hän työskenteli Oulussa Nordea-pankissa asiakasneuvojana melkein viisi vuotta.

– Lukion pohjalta jollain ihmeen sinnikkyydellä pääsin sinne töihin ilman muuta pohjakoulutusta, asiantuntijuus kehittyi laskutuksen ympärille. Sen siivittämänä lähdin tradenomin tutkintoa tekemään, yrityskehittäjä muistelee.

Tällä hetkellä Saarenpää suorittaa yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon opintoja. Haaveena siintää vielä ylempi korkeakoulututkinto, jonka hän aikoo opiskella myös työn ohessa.

 

Kotiseudulle Kemiä kehittämään

Tutkinnon suoritettuaan Saarenpää työskenteli verohallinnolla yritysneuvojana ja sen jälkeen Kemin osaajien osuuskunnassa palvelukoordinaattorina. Kemissä syntyneenä ja kasvaneena hänen oli luontevaa hakeutua töihin kotiseudulle, jossa vanhemmatkin asuvat edelleen. Työharjoittelunkin hän oli tehnyt Kemin kaupungin työllisyys- ja elinkeinohankkeessa.

Palvelukoordinaattorin työssä myös Digipolis työyhteisöineen tuli tutuksi. Siirtyminen Digipoliksen yrityskehittäjän tehtävään vuoden alussa oli luontevaa, kun Timo Haikola jäi työstään eläkkeelle.

Saarenpään työ yrityskehittäjänä alkoi tammikuussa toimintakenttään ja ihmisiin tutustuen sekä yrittäjien kanssa meneillään olleita neuvontaprojekteja jatkaen. Hän on alkuvuoden aikana tavannut myös rahoittajia, jotka ovat taustoittaneet tilannetta ja kertoneet tuotevalikoimastaan.

– Aika pian tuli ensimmäisiä sellaisia yritysneuvottavia, jotka eivät ole meidän kanssa aiemmin asioineet. Suoraan syvään päätyyn ja asiakastapaamisia tasaisin väliajoin, hän kuvailee uransa alkua Digipoliksessa.

Yrityskehittäjän yksi olennainen työtehtävä on kehittää ja nykyaikaistaa yritysneuvontaa ja helpottaa asiakkaita löytämään palvelut.

Tällä hetkellä hän on mukana myös kahdessa hankkeessa. Lapin mikroyritysten kasvuverkostossa Saarenpää koordinoi tapahtumia ja yrittäjien verkostoyhteistyötä. Arctic Smart Growth -hankkeessa on parhaillaan käynnissä toiminnan suunnitteluvaihe, jota seuraavat tapaamiset yrityksiin ja hankkeen eteenpäin vieminen vuoropuheluna yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

Yhteiskunnan ja yritysten yhteistä etua ajamassa

Yrityskehittäjän työssä kiinnostavinta ja samalla haastavinta on tavoitteiden ja tehtävien ulottuminen kahteen suuntaan. Saarenpään tehtävänä on toisaalta yhteistyö erilaisten yrittäjyyttä tukevien verkostojen kanssa ja yrittäjien asioiden edistäminen niissä, toisaalta yrittäjiin suuntautuva neuvontatyö.

– Välillä yrittäjien kanssa puhutaan jostain hyvin käytännönläheisestä asiasta, ja seuraavassa kohdassa mietitään maakuntatasolla, mitä on vaikkapa arktinen älykäs erikoistuminen. Se on haastavaa, mutta kauhean kiehtovaa liikkua päivän mittaan ääripäistä toisiin.

Saarenpää neuvoo yrityksiä hyödyntämään julkista rahoitusta ja tukea, mutta auttaa myös julkisten, kuten EU:n määrittelemien strategioiden toteutumisessa yritysten hankkeissa. Tällä kaudella yhtenä rahoitusvaatimuksena on ollut esimerkiksi vähähiilisyyden edistäminen. Yrityskehittäjän tehtävänä on auttaa huomaamaan, mitä se voi tarkoittaa käytännössä mikroyrityksessä.

– Toisaalta täytyy miettiä yrittäjän etua ja samalla nähdä sen merkitys isommassa mittakaavassa. Hyvä hanke lisää myös alueen elinvoimaa ja näkyy esimerkiksi työpaikkoina, Saarenpää täsmentää.

 

Yrittäjän menestys motivoi

Palkitsevaa yrityskehittäjän mielestä on nähdä, että perusneuvonnalle on tarvetta ja hänen avustaan on yrittäjille konkreettista hyötyä. Hän kokee onnistuneensa, jos on osannut esittää yrittäjyyteen liittyvän byrokratian niin ymmärrettävästi, etteivät esimerkiksi yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet näyttäydy turhana tai liian monimutkaisena.

– Joku voi olla kauhuissaan siitä, mitä kaikkea selvitettävää siihen liittyy, eikä välttämättä ymmärrä, mitä vaikkapa arvonlisävero on. Sellainen tietämättömyys ei saa muodostua yrittäjyyden esteeksi, sillä kyseessä on opittavissa oleva asiakokonaisuus, jonka ymmärtämisessä me autamme.

Yrityskehittäjän mukaan yrittäjältä vaaditaan tietynlaista luonnetta ja riskinottokykyä, jotta yrittäjänä voi menestyä.

– Kaikki voivat olla yrittäjähenkisiä, mutta kaikista ei kuitenkaan ole yrittäjiksi. Jos miettii näitä neuvottavia, niin kyllä heillä yleensä on sellainen suuri intohimo sitä omaa aihettaan kohtaan ja kyky tarttua toimeen.

Yrityskehittäjä on kiitollinen, kun voi nähdä yrittäjien onnistuvan ja menestyvän – toteuttavan unelmaansa. Hän haluaakin painottaa, että yrittäjiä varten hän työtään tekee, ja vie alueen yrittäjien asiaa suuremmille forumeille.

Kaikessa omassa työssä tausta-ajatus on, että työn tuloksena kaupungin, tämän alueen ja yritysten elinvoima kasvaa. Kyllähän siihen nivoutuvat esimerkiksi yrittäjien hyvinvointi, työllisyyden hoito ja tällaiset alueelliset isot tekijät, kuten Polar King.

 

Ellan kuva2 artikkeliin

 

Ikuinen oppija ja itsensä kehittäjä

Saarenpään oma intohimo on koiraharrastus, ja hän kasvattaa vapaa-ajallaan shetlanninlammaskoiria. Hän on mukana yhdistystoiminnassa, ja harrastustoiminnan verkostot yltävät maapallon ympäri.

– Lukion jälkeen olin puoli vuotta Kanadassa kennel-au pairina, ja kauimpana olen käynyt Australiassa oman koirarodun näyttelyssä turistina ja kasvattajaystäviä tapaamassa. Omien koirien kanssa reissaan Euroopan rajojen sisäpuolella.

Koirien vieminen työpaikalle oli yksi edellytys myös palvelukoordinaattorin työn vastaanottamisessa. Digipoliksellakin toimistokoiraa saisi pitää mukana, mutta yrityskehittäjän työpäivät ovat sen verran intensiivisiä, että harvemmin se enää onnistuu.

Yhteisönä Digipolis on muutenkin osoittautunut mieluisaksi ja Saarenpään arvoja tukevaksi. Ikuisen oppimisen ystävä pitää tärkeänä, että työssä on mahdollisuus ammatilliseen kasvuun.

– En olisi osannut kuvitella, että näin mukava työyhteisö ylipäätään voi olla olemassa. Olen hirveän hyvin viihtynyt ja koen, että kannustetaan ja itseään voi kehittää. Kehitysyhteisössä kuitenkin pitäisi olla askeleen edellä. Koen, että tämä työyhteisökin on, yrityskehittäjä arvioi.

Teksti: Elina Aronen-Raappana

Kuvat: Erja Aikavuori

Topics: Digipolis Artikkelit

Viimeisimmät artikkelit