Odotettu Kemin biotuotetehtaan investointipäätös on täällä!

11.2.2021 13:24:43

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan havainnekuva__web (1)

Kemin Digipolis on riemuissaan voidessaan kertoa, että MetsäFibren Kemin biotuotetehdashanke toteutuu. 

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tiedotti tänään tehneensä investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta.

Investointipäätöksellä on merkittävät positiiviset taloudelliset vaikutukset koko Suomelle. Se turvaa Kemin nykyisen sellutehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi, ja nostaa Suomen vuotuista vientiä noin puolella miljardilla eurolla. Lisäksi sillä on noin puolen miljardin euron positiivinen tulovaikutus vuosittain Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta.

Rakentamisen aikainen taloudellinen vaikutus niin Kemin seudulle kuin koko Suomellekin on merkittävä. Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan erittäin korkeaksi, noin 70 %:iin. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Lisäksi Metsä Groupin investointipäätös tarkoittaa investointeja väyläverkostoon julkisen sektorin puolesta, joka parantaa Kemin seudun liikenneinfrastruktuuria.

Biotuotetehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puuraaka-aine on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta. Tehtaan tarvitsema puu hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group korostaa tiedotteessaan ekologista ja vastuullista puunhankintaa, joka mm. vahvistaa metsien kasvua ja hiilensidontaa, turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsätalouteen liittyvää vesiensuojelua.

Kemin biotuotetehdas tulee olemaan merkittävässä osassa seudun kiertotaloutta. Metsä Groupin biotuotetehdaskonseptissa uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. Se mm. tuottaa uusiutuvaa sähköä vuosittain 2,0 TWh. Tehdas tulee myymään uusiutuvaa energiaa asiakkailleen sähkönä, puupolttoaineena ja lämpönä.

Tehdasalueen valmistelevat työt ovat olleet käynnissä jo vuodesta 2019, joissa myös alueen yritykset ovat olleet vahvasti mukana. Lue uusimmasta Digipolis Magazinesta, kuinka alueen yritykset ovat olleet keskeisessä osassa biotuotetehtaan valmistelevissa töissä. Rakentaminen toteutetaan tilaajavetoisella osaurakoinnilla, joka mahdollistaa myös pienempien yritysten mukana olon. Tehtaan rakentaminen tietää myös useille paikallisille yrityksille työtä suoraan tehdashankkeeseen liittyen, mutta myös hankkeessa työskentelevien käyttämät palvelut tuovat merkittävän lisän Kemin seudun palvelujen kysyntään.

Samaan aikaan Kemin biotuotetehdashankkeen investointipäätöksen kanssa Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board tiedotti käynnistävänsä kehitysohjelman nostaakseen Kemin kartonkitehtaan kapasiteettia. Investoinnin arvo on 67 miljoonaa euroa. Kehitysohjelman myötä valkopintaisen kraftlainerin tuotanto kasvaa 40 000 tonnilla. Samalla tuotantoprosessin materiaali- ja energiatehokkuus paranee. Kemin kartonkitehtaan veden kulutus tuotettua kartonkitonnia kohti tulee kehitysohjelman ansiosta alenemaan noin 40 prosenttia ja energian kulutus noin 5 prosenttia.

 

Avoin virtuaalinen yleisötilaisuus

Metsä Group järjestää avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden huomenna 12.2.2021 kello 18.00–19.30. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Metsä Fibren verkkosivuilla www.metsafibre.com, jonka kautta voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä. Tilaisuus näkyy myös YouTubessa Metsä Groupin profiilissa www.youtube.com/metsagroup, jonne tallenne tulee pian tilaisuuden jälkeen.

 

Lue lisää Metsä Groupin tiedotteesta.

Viimeisimmät