Tieteen ja tutkimuksen uutisia: Resurssiviisautta Meri-Lappiin

7.5.2020 13:16:08

Dipo_tiede1

Bio- ja kiertotalouden kehittäminen Lapin ammattikorkeakoulun toiminnassa on yksi tapa viedä kestävyysnäkökulmaa osaksi sekä koulutus-, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)- toimintaa. Vaikuttavuuden lisäämiseksi ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä alueen yrittäjien sekä kuntien ja kaupunkien kanssa. 

SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi -hanke on Lapin liiton rahoittama Vipuvoimaa EU:sta aluekehityshanke, joka käynnistyi vuoden 2020 alusta. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on toteuttaa Meri-Lapin alueella kuntien ja kaupunkien toimipisteissä sekä yrityksissä konkreettisia resurssiviisautta, kiertotaloutta ja kestävää kehitystä edistäviä demonstraatioita. Kevään aikana hankkeessa kehitetään alustavat suunnitelmat demonstraatioille sekä kartoitetaan toteutuskumppaneita. Kehitystoimenpiteet kohdentuvat muun muassa rakennusten sekä elintarvikkeiden resurssiviisautta edistäviin ratkaisuihin. Hankkeen päättyessä hyviksi havaitut käytänteet tullaan jakamaan avoimesti hyödynnettäväksi myös muille kehitystoimenpiteistä kiinnostuneille.

Meri-Lappi on noussut viime vuosina kansallisella tasolla Suomessa merkittäväksi edelläkävijäalueeksi kiertotalouden ja resurssiviisauden edistämisessä. Sitra on ollut vahvasti tukemassa ja edistämässä kiertotalouden jalkauttamista osaksi kaikkea toimintaa Suomessa. Sitran mukaan kiertotalouden mukaisen toiminnan toteutuminen edellyttää vahvaa sitoutumista valtionhallinnolta, yritystoimijoilta, kunnilta ja kaupungeilta sekä yksittäisiltä kansalaisilta. Meri-Lapin alueen teolliset toimijat ovat olleet omassa toiminnassaan vahvoja suunnannäyttäjiä teollisen kiertotalouden edistäjinä. Lisäksi alueen kunnat ja kaupungit ovat omassa toiminnassaan toteuttaneet kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä ja hankkeita.

Demonstraatioiden suunnittelusta ja toteutuksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankkeen projektipäällikköön Katri Hendrikssoniin (katri.hendriksson@lapinamk.fi).

SERI-hankkeen posteri ja esite

Kirjoittajat ja lisätietoja:

Katri Hendriksson
Projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Sanna Tyni
Erityisasiantuntija
Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Kuva: SERI-hankkeeseen on laadittu posteri sekä esite hankkeen sisällöstä.

Artikkeli on ensin julkaistu Digipolis Magazinessa 1/2020.

Topics: Invest in Kemi - Ajankohtaista

Viimeisimmät