Ajankohtaista

Yrityksillä on vahva usko teolliseen kiertotalouteen bisneksenä lähivuosina - esteenä voi olla tuotekannibalismi tai asiakkaiden haluttomuus maksaa vihreydestä

11.10.2021

Valtaosa yrityksistä uskoo teollisen kiertotalouden vaikuttavan yritystoimintaansa lähivuosina joko merkittävästi tai jonkin verran. Merkittävään vaikutukseen uskoo selvästi yli puolet yrityksistä. Teollisen kiertotalouden esteitä voivat olla tuotekannibalismi, haluttomuus maksaa vihreydestä tai vaihteleva viranomaistoiminta.

MEDIATIEDOTELOKAKUUHAASTEETJAMAHDOLLISUUDET2021NRO1

Tiedot ilmenevät Teollisen kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet 2021 -selvityksestä, johon haastateltiin yrityksiä ja ekoteollisuuspuistojen verkoston jäseniä eri puolilta Suomea. Yritykset edustavat tyypillisiä toimialoja, jotka harjoittavat teollista kiertotaloutta.

Teollisen kiertotalouden haasteita ovat sivuvirtojen heikko arvo tai sopivien sivuvirtojen löytäminen, neitseellisten raaka-aineiden halvempi hinta verrattuna kierrätysraaka-aineisiin, rahoitukseen ja investointeihin liittyvät haasteet, prosessin muokkaamiseen liittyvät haasteet sekä lainsäädännön tulkinnan vaihtelevuus.

Osaamistarvetta on kiertotaloudesta ja sen perusperiaatteista sekä erityisesti lainsäädännöstä, lupaprosesseista, jätteiden siirrosta ja siihen liittyvien asiakirjojen laadinnasta, tuotteistamisesta ja markkinoinnista. Lisäksi haastatteluissa nousi esiin haasteiksi yhteistyön puute ja tulevaisuuden ennustamisen vaikeus. Osaamistarvetta on yritysten henkilöstön lisäksi lainsäätäjillä, laintulkintaa tekevillä virastojen työntekijöillä ja yritysten asiakkailla.

MEDIATIEDOTECANVA3LOKAKUU2021

Mahdollisuuksia, joilla teollista kiertotaloutta voidaan nostaa ja viedä eteenpäin, ovat lainsäädännön yhtenäistäminen ja selkeyttäminen, erilaiset yhteistyömallit yritysten kesken, oppilaitosyhteistyö sekä rahoitukseen ja investointeihin liittyvät parannukset.

Teollisen kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet vuonna 2021 -selvityksessä haastatellut yritykset edustavat prosessi-, kaivos-, metalli-, metsä- ja kemianteollisuuden toimialoja, teollisen tutkimuksen ja kehityksen toimialoja sekä teollisen kiertotalouden ja kierrätys- ja ympäristöliiketoimialoja. Yritykset sijaitsevat Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Lisäksi haastateltiin ekoteollisuuspuistojen verkoston jäseniä.
Verrattuna vuonna 2018 tehtyyn Teollisen kiertotalouden haasteet -kyselyyn, tuotiin 2021 osittain samoja asioita. Tällä kertaa esille nousivat useammin taloudelliset haasteet sekä toivottiin lainsäädännöltä sekä yhtenäistämistä että pitkäjänteisyyttä.

MEDIATIEDOTECANVA2LOKAKUU2021

Selvityksen ovat tehneet Kemin Digipolis Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Ympäristöministeriön sekä Sitran kanssa.

Selvitykseen liittyen 12.10.2021 järjestetään valtakunnallinen teollisen kiertotalouden kehittämisen webinaari -työpaja kello 12-15, johon on kutsuttu laaja-alainen joukko kiertotalousalan toimijoita eri puolilta Suomea. Työpajan järjestävät yhteistyössä Kiertotalouskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö ja Sitra.

Lisätietoja antavat Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila tuomas.pussila@digipolis.fi ja projektipäällikkö Eveliina Nousiainen eveliina.nousiainen@digipolis.fi. 

LINKKI SELVITYKSEEN: TEOLLISEN KIERTOTALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET VUONNA 2021

TEKSTI JA KUVAT: SOILE SUVANTO