Yritykset tiedottavat

Outokumpu selvittää pienydinvoimalan toteutettavuutta Tornion terästehtaan läheisyyteen

24.11.2023

Outokumpu selvittää mahdollisuuksia vähentää terästuotannon hiilidioksidipäästöjä kehittyvän 
pienydinvoiman (Small Modular Reactor, SMR) avulla. Tällä hetkellä selvityksen tavoitteena on 
arvioida pienydinvoiman toteutettavuutta, ja mahdolliset investointipäätökset tehdään myöhemmin. 
Yksi mahdollinen vaihtoehto pienydinvoimalan sijaintipaikaksi olisi Outokummun Tornion tehtaiden 
lähialueet. Mitään päätöksiä investoinnin toteuttamisesta tai sijaintipaikasta ei ole tehty. 

Pienydinvoimaan liittyvä esitutkimus on aloitettu, ja sen puitteissa selvitetään muun muassa 
mahdolliset tekniset ratkaisut ja taloudellinen kannattavuus sekä ympäristöön liittyviä vaikutuksia. 
Outokummussa tutkimme ja arvioimme tässä vaiheessa myös mahdollista laitospaikkaa.

Esitutkimus kestää 6–12 kk, jonka jälkeen Outokumpu tekee päätöksiä asiasta. 

Pienydinvoimala eli SMR (engl. small modular reactor) on pieni modulaarinen ydinreaktori, joka on 
sähköteholtaan tyypillisesti alle 300 megawattia. Se voidaan rakentaa tehtaissa lähes valmiiksi 
moduuleiksi ja kuljettaa sijoituspaikalle maitse tai meriteitse. Tehdasvalmistuksella tavoitellaan 
halvempia rakentamiskustannuksia ja lyhyempää rakennusaikaa. Sähkön lisäksi SMR:llä voitaisiin 
tuottaa kaukolämpöä, vetyä ja prosessilämpöä.

Koko selvitys luettavissa: Selvitys pienydinvoimalasta Tornion terästehtaan läheisyydessä | Outokumpu