Yritykset tiedottavat

Lapin Liikunta ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

30.08.2023

Yleiseurooppalainen huoli väestön liikkumattomuudesta on todellisuutta myös Lapissa. Lapin Liikunta ry ja Lapin ammattikorkeakoulu hakevat kumppanuusyhteistyössä keinoja edistää lappilaisten hyvinvointia.

Lapin Liikunta ry on pohjoisin Suomen viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä. Sen jäsenistö koostuu muun muassa urheiluseuroista, kunnista ja oppilaitoksista. Yhdistyksen tehtävänä on edistää liikunnallista elämäntapaa.

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin Liikunta ry:n kumppanuussopimus tähtää yhteistyöhön, jolla vahvistetaan elintapaohjaukseen ja hyvinvointiin liittyvää osaamista Lapissa. Elintapaohjauksen yksiselitteisenä tavoitteena on saada lappilaiset voimaan paremmin ja siksi liikkumaan enemmän. Kolmivuotisen sopimuskauden aikana haetaan myös uusia keinoja vahvistaa alueellista verkostoyhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi.

Kumppanuussopimus solmittiin 28. elokuuta ja sen allekirjoittivat toiminnanjohtaja Maarit Toivola Lapin Liikunta ry:stä ja ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen. Uuden sopimuksen myötä vahvistettua yhteistyötä on tarvitse aloittaa tyhjästä, sillä yhdistys ja AMK ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin muun muassa Kunnon Mummola -toiminnassa ja tapahtumajärjestelyissä.

Kumppanuuden tavoitteet ovat korkealla, mutta toiminnassa pyritään nopeasti konkreettiseen tekemiseen. Mitä se on, täsmentyy, kun Riina Jänkälä ja osaamispäällikkö Jaana Huovinen laativat tarkemman toimintasuunnitelman.

Toiminnanjohtaja Maarit Toivola korostaa verkostoyhteistyön ja kumppanuuksien merkitystä Lapin Liikunta ry:n kaltaiselle pienelle organisaatiolle.

- Pidän hyvänä, että tavoitteet on kirjoitettu auki, ne ovat konkreettisia ja että yhteistyötä arvioidaan vuosittain, hän arvioi aiempaa systemaattisen yhteistyön etuja.

Terveysliikunnan kehittäjä Riina Jänkälä Lapin Liikunta ry:stä odottaa myös innolla yhteistyön uusia muotoja.

- Erityisesti toivon, että ammattikorkeakoulun opiskelijoita saadaan verkostotoimintaan mukaan tuoreine ideoineen.

- Verkostoyhteistyön tehostamiseen meillä on jo hyvät pohjat ja rakenteet, mutta vaatii vielä työtä, jotta verkostosta saadaan valtakunnallisestikin vaikuttava, Maarit Toivola täsmentää.

Samoilla linjoilla on ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen, joka kantaa huolta erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista. Hän korostaa, että sopimusyhteistyössä ollaan merkittävien asioiden äärellä, sillä vielä voidaan vaikuttaa siihen, että esimerkiksi nykyiset opiskelijat voivat hyvin myös aikuisina ja jaksavat työelämässä.

- Odotan yhteistyöltä arjen tekoja, joilla on vaikuttavuutta. Liike on lääke.

Tiedustelut:


osaamispäällikkö Jaana Huovinen, Lapin ammattikorkeakoulu
jaana.huovinen(a)lapinamk.fi, p. 040 564 1942

terveysliikunnan kehittäjä Riina Jänkälä, Lapin Liikunta ry.
riina.jankala(a)lapinliikunta.fi, 040 832 9321