Pääkirjoitus 3/2023

Tulevaisuuden ekosysteemi on jo Kemissä – uusi biotuotetehdas käynnistyy

19.09.2023

Suomen metsäteollisuus on ollut pitkään yksi maan tärkeimmistä talouden moottoreista ja luonnonvarojen kestävän käytön edelläkävijä. Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas on oiva esimerkki siitä, miten osaaminen ja innovaatiot voivat yhdistyä kestävän kehityksen edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen koko arvoketjussa.

Kemin biotuotetehdas ei ole vain massiivinen tuotantolaitos. Se on moniulotteinen arvoketju, joka yhdistää biotalouden periaatteet, parhaan mahdollisen teknologian ja ympäristövastuullisuuden yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän tehtaan ympärille on syntynyt ekosysteemi, jonka mahdollisuuksien laajaa hyödyntämistä odotetaan paikallisesti kuin kansallisellakin tasolla.

Ensinnäkin, Kemin biotuotetehdas luo suoran vaikutuksen alueen työllisyyteen ja tulevaisuuden ekosysteemiltä odotetaan lisää työpaikkoja. Tämä ei ainoastaan vahvista alueen taloutta, vaan myös luo uusia mahdollisuuksia ammattilaisille ja luo uutta osaamista.

Toiseksi, tehdas edustaa kestävän kehityksen kärkeä. Metsä Fibre on sitoutunut korkeisiin ympäristöstandardeihin ja Kemin tehdas on tästä erinomainen esimerkki. Tehdas valmistaa tuotteita uusiutuvista raaka-aineista ja vähentää merkittävästi päästöjä perinteiseen sellutehtaaseen verrattuna.

Kolmanneksi, Kemin biotuotetehdas näyttää suunnan tulevaisuuden teollisuudelle. Uudet biotuotteet, kaikkien sivuvirtojen energiatehokas hyödyntäminen sekä digitalisaatio ja älykkäät teknologiat ovat keskeisiä tässä ekosysteemissä. Tehdas hyödyntää älykkäitä ratkaisuja parantaakseen tuottavuutta ja ennakoivaa kunnossapitoa. Tämä ei vain optimoi tuotantoa, vaan luo myös mahdollisuuksia uusille liiketoiminnoille ja osaamiselle.

Kemin biotuotetehdas on investointi pitkälle tulevaisuuteen. Se osoittaa, että suomalainen teollisuus on maailman huipulla ja samalla edistää kestävää kehitystä. Tulevaisuuden menestystarinat rakennetaan tällaisten hankkeiden ympärille.

Suomi ja suomalaiset yritykset voivat olla edelläkävijöitä kestävän teollisuuden kehittämisessä ja Kemin biotuotetehdas on loistava esimerkki siitä, miten tämä on mahdollista. Tulevaisuuden ekosysteemi on jo Kemissä!

Kimmo Heikka

Päätoimittaja