Aikakone: Päätoimittajan peili 1999

Päätoimittajan peili 1999 | Ensimmäinen pääkirjoitus

24.02.2023

Kaikkien aikojen ensimmäisen Digipolis Magazinen pääkirjoitus vie lamavuosien jälkeisen teknologianosteen aikaan. Päätoimittaja, toimitusjohtaja Kimmo Heikan tekstissä näkyy innostus ja kehitysinto.

Arvoisa lukija!

Kädessäsi on ensimmäinen Digipolis-lehti. Lehden päätehtävänä on kertoa teknologiayhteisömme – Kemin Teknologiakylän kuulumisia. Lehti välittää tietoa yrityksistä, tutkimuksesta, kehitystyöstä, rahoituksesta ja ihmisistä tämän toiminnan takana.

Digipolis-nimi otettiin käyttöön viime kevättalvena Kemin Teknologiakylän rinnalle. Kemin Teknologiakylä sijaitsee Kivikankaan kaupunginosassa moottoriliikennetien ja lentoaseman risteys- alueella. Digipolis on kasvanut jokseenkin matalalla profiililla 250 osaajan yhteisöksi. Teknologiakylän parikymmentä yritystä ovat keskittyneet pää- asiassa elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja ympäristöteknologiaan. Alueen koulutus- ja yrityspalvelut on suunnattu palve- lemaan alati kasvavia yritysten tarpeita näillä toimialoilla. Tarpeet vaihtelevat koulutuksesta ja laboratorioista ruokaan ja vapaa-aikaan.

Kiivas teknologiayritysten kasvu, lähestyvä uusi EU-ohjelmakausi ja Oulun seudun menestystarinat ovat saaneet lähes kaikki pohjoissuomalaiset seutukunnat rakentamaan tai laajentamaan teknolo- giakeskuksiaan. Kehittämisohjelmia hiotaan kuumeisesti ja mediassa tiedotetaan viikottain eri alueiden satojen miljoonien hankkeista. Hyvä! Juuri tällaistä kehittämisintoa tarvitaan, jotta polikset kasvavat ja osaamisverkostosta tulee totta.

Merkillepantavaa on, että ns. multipolis-ajattelu on saattanut liikkeelle jo monia yhteistyöhankkeita eri polisten välillä. Ilmiö, joka lienee Pohjois-Suomen strategiatyöryhmän keskeisimpiä tavoitteita. Ajatuksena on mm. että Oulun seudun menestyksekkäitä innovaatiojärjestelmiä sovelletaan muissakin poliksissa. Ajatus on erinomaisen kannatettava. Työ on kuitenkin aloitettava jokaisen poliksen/ seudun omista lähtökohdista. Teknologiayritykset etabloituvat ripeästi maakuntiin. Käytännössä juuri yritysten kehitys on polis-verkkoa tehokkaimmin kehittävä voima.

Uusi EU-ohjelmakausi on raamittanut meidänkin tulevaisuuden suunnittelua. Digipolis – Kemin Teknologiakylä lähtee toteuttamaan omaa 185 mmk:n ohjelmaa. Markat käytetään osaamiseen, tutkimus- ja tuotekehitysinfrastruktuuriin, innovaatiojärjestelmiin sekä toimitiloihin. Tavoitteena on luoda 500 uutta teknologiatyöpaikkaa.

Tavoite on haasteellinen ja vaatii suuria ponnisteluja koko seutukunnalta. Ilman eri koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kehitysorganisaatioiden ja yritysten yhteis- työtä tavoite jää haasteeksi. Kaiketi jokainen törmää työssään nurkkakuntaisuuteen ja kateuteen. Erinomaisen tehokkaita keinoja tuhota hyvätkin visiot. Ulospäinsuuntautuminen, seutujen sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä verkostoituminen globaalisti ovat avain menestykseen.

Elämme Digipoliksessa innostuneissa kehitystunnelmissa. Yritykset laajentavat ja rekrytoivat, tutkimuksen saralla edetään harppauksin, 800 insinööriopiskelijaa ahertaa koulunpenkillä ja uutta tilaa rakennetaan. Positiivinen meno motivoi yhteisöä voimakkaasti. Mikäs sen mukavampaa! Positiivisesti motivoituneiden ihmisten kanssa on hienoa työskennellä!

 

Kimmo Heikka

Päätoimittaja