Aikakone: Digipolis 2013

Päätoimittajan peili 2013 | 20 vuotta pohjoisen kasvua rakentamassa

24.02.2023

Digipolis juhli pyöreitä edellisen kerran vuonna 2013. Digipolis Magazinen numerossa 2/2013 päätoimittaja Kimmo Heikka kävi läpi Meri-Lapin yrityskehittämisen 20-vuotista historiaa.

Vuonna 1993 päätettiin irrottaa kehittäminen kiinteistöistä. Kemin Teollisuuskylä Oy:stä lohkaistiin yrityskehitys, minkä seurauksena syntyi Meri-Lapin Studiokylä Oy.

Tuohon aikaan yritystoimitiloissa oli suuria ongelmia ja uuden luominen sekä kehittäminen oli hukkua murheiden alhoon. Elettiin laman raskaita vuosia. Niistä päivistä on monia asia muuttunut, vaikka yhteneväisyyksiäkin on. Taas ollaan jos ei lamassa, niin ainakin erittäin syvässä taantumassa.

Vuonna 1993 ei puhuttu kolmen A:n luottoluokituksen säilyttämisestä, vaan Suomen valtion luokitus taisi olla Standard & Poor'sin reittauksena AA-. Markka laitettiin 'kellumaan', minkä jälkeen kilpailukyky palasi ja talous elpyi.

Jatkossa Nokian uskomaton matkapuhelintarina siivitti kansantalouden vahvaan nousuun. Nokian kasvulla oli myös keskeinen osa teknologiakylien ja teknologiakeskusten muotoutumisessa osaksi suomalaista yritysympäristöä. Teknologiakeskukset kehitettiin kaupunkien elinkeinopoliittisiksi työkaluiksi high tech -ajan tarpeisiin.

1990-luvun teknologiakeskustoimintaan ja myös Kemin painotuksiin liittyi oleellisesti panostus korkeakoulutasoiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Studiokyläänkin perustettiin Oulun yliopiston ympäristöteknologian ja mikroelektroniikan tutkimusprofessuurit. Samaan aikaan Kemin teknillinen oppilaitos oli edelläkävijä "Suomen tekujen" kehittämistoiminnassa. Tämä elementti on kestänyt nykyaikaan saakka: Digipolis panostaa edelleenkin koulutukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan yhdessä korkeakoulu- ja ammattiopistokumppaneidensa kanssa. Osaamiselle on tilausta. Koulutus- ja TKI-instituutiomme ovat Kemille ja koko Kemi-Tornion alueelle erittäin tärkeitä.

Teknologiakeskushuumassa ja Oulun esimerkkiä mukaillen ympäri Pohjois-Suomen syntyi 1990-luvun lopussa erilaisia 'poliksia'. Tässä menossa myös Meri-Lapin Studiokylä muutti nimensä Kemin Digipolikseksi. Yleisemmin viestinnässä määriteltiin nimeksi Digipolis - Kemin Teknologiakylä, ja siihen aikaan sloganina käytettiin muun muassa 'innovatiivisten ihmisten kylä'. Tämä oli inhimillisen kokoinen ilmaus pienestä innovaatioyhteisöstä.

Näinä päivinä Digipolis toimintoineen saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä. On kuitenkin syytä muistuttaa, kuinka monessa Kemin kaltaisessa kaupungissa tai Kemi-Tornion alueen tapaisella seudulla vastaava kehityskonsepti on osoittanut elinvoimansa? Pohjoisen polishuuma on hiipunut, kuten monille asioille käy ja Lapin kunnista ainoastaan Kemi on kyennyt pitämään ja uudistamaan teknologiakeskustoimintansa.

Kiitän Kemin kaupunkia, kaikkia yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat sisullaan, taidoillaan ja työllään tehneet Digipoliksen toiminnan mahdolliseksi kuluneiden 20 vuoden aikana!

 

Kimmo Heikka

Päätoimittaja