Päätoimittajan peili 2009

Päätoimittajan peili 2009 | Maailma muuttuu, muutummeko me?

05.09.2023

Digipolis Magazinen 4/2009 pääkirjoituksessa Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka pohti korkeakoulujen roolia innovaatiotoiminnassa.

Digipolis Magazinen kansi 4/2009

Finanssikriisi on muuntautunut reaalitalouden taantumaksi. Positiivisia pilkahduksia on havaittu talouden tähtitaivaalla, mutta ongelmia vielä riittää. Työllisyystilanne tulee vielä heikkenemään, valtion ja kuntatalouksien ongelmat tulevat paisumaan. Jättääkö tämä mullistus pysyviä jälkiä taloutemme rakenteisiin? Jokainen lama on jotain jälkiä jättänyt.

Maailman talouden myllerryksen lomassa valtio on muokkaamassa rakenteitaan ripein ottein. Aluehallinto muuttuu vuoden vaihteessa – lääninhallitukset lakkaavat ja ELYt aloittavat. Maakuntien liitot saavat uusia tehtäviä.

Yliopistolaki on uudistettu ja Aalto-yliopisto on perustettu. Yliopistouudistuksen jälkeen siirryttäneen koko korkeakoulukentän rakenteen modernisointiin. Tätä kehitystä ennakoiden maakuntaamme on syntynyt Lapin korkeakoulukonserni. Konsernin osapuolet ovat Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut sekä näiden taustalla koulutuskuntayhtymät. Konsernin muodostuminen on jo näkynyt päällekkäisten koulutusohjelmien purkamisena.

Lapin korkeakoulukonserni on maakuntamme merkittävin innovaatiotoimija. Konsernin innovaatio-ohjelma lukuisine toimenpiteineen ei sinällään synnytä innovaatioita. Innovaatiot syntyvät yrityksissä ja muualla yhteis- kunnassa. Korkeakoulujen tehtävänä on edistää yritysten innovaatioprosesseja: kouluttaa, tuottaa uutta tutkittua tietoa ja ideoita, jalostaa osaamista mm. kehittäen uusia sovelluksia yritysten käyttöön. Yritysrajapinnan hallinta onkin keskeinen kysymys, mikäli korkeakoulukonserni mielii onnistua innovaatiotyössään. Siihen se tarvitsee välittäjäorganisaatioiden apua.

Nyt näyttääkin siltä, että kun innovaatioketju on uudistumassa voimakkaasti, niin välittäjäorganisaatiot, kunnalliset elinkeinokehittäjät ovat pysähtyneet paikoilleen. Tietysti on syytä huomioida, että elinkeinokehittäjät huolehtivat erittäin laajasti kuntien palveluista koko elinkeinosektorille. Innovaatiotoiminta jää usein vähemmälle huomiolle, vaikka kansallisesti ollaan sitä mieltä, että juuri innovaatiotoiminta synnyttää tulevaisuuden kasvuyrityksiä.

Vähäväkisen Lapin erityispiirteenä on tietysti se, että pitkälle erikoistuneiden kehitys-/innovaatiopalveluiden tehokas järjestäminen on haasteellista. Palveluita voi pyrkiä hoitamaan verkostomaisesti tai siten, että yksi kehitysyhtiö erikoistuu innovaatio-/teknologiakeskus- ja tiedepuistotoimintaan Lapissa. Yksi maakunnallinen innovaatioyhtiö olisi tehokkain taistelupari korkeakoulukonsernille.

Kimmo Heikka

Päätoimittaja