Ajankohtaista

VTT käynnistää viisi kestävää teollista kasvua tukevaa tutkimusinvestointia

17.01.2023

VTT käynnistää seuraaville kolmelle vuodelle viisi uutta tutkimusinvestointia, jotka edistävät vihreää siirtymää, resurssiviisautta ja huoltovarmuutta sekä samalla kiihdyttävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä. Lisäksi VTT edistää kansallista aloitetta mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilotointiympäristön rakentamiseksi. Investointien arvo on yhteensä 15 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana. 

Researcher-in-micronova-cleanroom

KUVA: VTT

Muovien ja tekstiilien kiertotalous etenee

VTT rakentaa Espoossa sijaitsevaan VTT Bioruukki -pilotointikeskukseen tutkimus- ja pilotointialustan, joka mahdollistaa vaikeasti kierrätettävien, muovia sisältävien yhdistelmämateriaalien ja tekstiilien kierrätysmenetelmien kehittämisen. Investoinnin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä, edistää kiertotaloutta ja vähentää riippuvuutta tuontimateriaaleista.

Metsäteollisuudelle ainutlaatuinen kiertotalouden pilotointiympäristö

Jyväskylään VTT rakentaa kansainvälisesti ainutlaatuisen pilotointiympäristön, jonka avulla vauhditetaan metsäteollisuuden uudistumista, parannetaan nykyisten tuotteiden resurssitehokkuutta sekä mahdollistetaan uusien innovatiivisten kuitupohjaisten tuotteiden valmistus. Tavoitteena on kehittää uusia energiatehokkaita valmistusprosesseja, joiden vesi- ja energiaintensiivisyys on merkittävästi pienempi kuin nykyisten menetelmien.

Digialusta mahdollistaa: uusia materiaaleja luonnon keinoin kymmenen kertaa nopeammin 

Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta -projektissa puolestaan rakennetaan digitaalinen alusta ja menetelmiä biosynteettisten materiaalien systemaattiselle kehittämiselle ja optimoinnille. Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta hyödyntää dataa, tekoälyä, biotekniikkaa ja synteettistä biologiaa. Tämä mahdollistaa yrityksille teollisessa tuotannossa käytettävien fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvilla raaka-aineilla sekä täysin uusien, ominaisuuksiltaan ylivoimaisten, älykkäiden ja erilaisiin olosuhteisiin reagoivien materiaalien kehittämisen jopa kymmenen kertaa nykyistä nopeammin. 

VTT luo yrityksille edellytyksiä vihreään siirtymään

 Lisäksi VTT:n tavoitteena on rakentaa Suomeen kotimaisten toimijoiden kanssa ensimmäinen kaukolämpöreaktori. VTT investoi kehittämänsä ydinenergiakonseptin (LDR-50) seuraavan vaiheen kehitystyöhön viisi miljoonaa euroa.

Oulun VTT:n toimipisteelle puolestaan kehitetään investoinnin avulla pilotointiympäristö, joka mahdollistaa uusien innovatiivisten fotoniikkaan pohjautuvien lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen ja prototyyppivalmistuksen.

Espoon Otaniemeen halutaan rakentaa ainutlaatuinen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian esikaupalliseen kehitykseen painottuva pilotointiympäristö. Investointi edellyttää vielä kansallisen päätöksen tekemistä.

VTT maksaa investoinnit yritysten toimeksiannoista viime vuosina kertyneistä voittovaroistaan. Investointien arvo on yhteensä 15 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana.
 
 “VTT:n roolina on ottaa rohkeita tulevaisuuteen tähtääviä askelia ja auttaa niiden avulla yrityksiä uudistumaan ja luomaan edellytyksiä vihreään siirtymään”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.