Ajankohtaista

Vapaus ja yhteisö saavat työntekijät viihtymään – soteyritys VPE Palvelut toimii rohkeasti omalla tyylillään

30.11.2023

Kemiläisen Digipolis Teknologiakylässä toimivan VPE Palveluiden työyhteisö on koko yrityksen sydän. Henkilökohtaisen avustajan palveluita tuottava yrityksen työntekijöillä on työssään paljon vapautta ja vastuuta.

VPE:n henkilökohtaiset avustajat ovat asiakkaan apuna esimerkiksi kauppa-asioinnissa.
Henkilökohtainen avustaja on asiakkaan apuna arjen askareissa, kuten kauppakäynneillä. Kuva: VPE Palvelut/Kemin Kuvaamo.

”Ihmiset, ne asiakkaat”, kuuluu vastaus, kun Marjo ja Kiira Pitkäseltä kysyy, mikä henkilökohtaisen avustajan työssä on parasta. 

”Tulee olo, että jotain tekee varmasti oikein, kun näkee, miten asiakas nauttii päästessään kodin ulkopuolelle ja osallistumaan yhteiskunnan tapahtumiin”, Kiira Pitkänen sanoo. ”On merkityksellistä päästä auttamaan heitä, jotka tarvitsevat apua.” 

Pitkästen täti-veljentytär-kaksikon työnantaja VPE Palvelut tuottaa henkilökohtaisen avustamisen palveluita vaikeavammaisille asiakkaille Kemin seudulla ja nykyisin myös toisella toimipisteellä Kouvolassa. Työntekijöitä on yhteensä 24 ja asiakkaita yhteensä vajaat 50. 

Marjo Pitkäsellä VPE-uraa on takana viisi vuotta. Veljentytär Kiira liittyi tiimiin sosionomiopintoihinsa liittyneen harjoittelujakson myötä reilut kaksi ja puoli vuotta sitten. 

”VPE:llä työntekijää arvostetaan ja hyvinvoinnista huolehditaan, mutta meillä on silti paljon vapautta ja itsenäisyyttä esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa. Tässä työssä omaa ajankäyttöä voi rytmittää omista lähtökohdista”, Marjo Pitkänen kiittelee. 

”Avustajan työ sopii tosi hyvin opintojen oheen”, Kiira Pitkänen kertoo. ”Olen itse saanut soviteltua työtunteja todella joustavasti oman elämäntilanteen mukaan.”

Avustaja on juttukaveri ja arjen apu

Henkilökohtaisen avustajan työnkuva ja tyypillinen työpäivä vaihtelevat paljon asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Varsinaista hoivatyötä avustajat eivät tee, vaan tekeminen painottuu arjen askareisiin ja esimerkiksi asiointi- ja virkistyskäynteihin kodin ulkopuolella.

Avustajan työssä korostuu vahvasti sosiaalinen kohtaaminen ja kiireetön läsnäolo.

”Joillekin asiakkaille avustaja saattaa olla päivän ainoa ihmiskontakti, eli he kaipaavat usein juttuseuraa”, Marjo Pitkänen kertoo.

”Tätä työtä tehdään vahvasti omalla persoonalla. Siksi on tärkeää, että töissä voi olla oma itsensä”, Kiira Pitkänen sanoo.

VPE Palveluiden yrittäjä Elina Pietilä tuntee hyvin asiakkaidensa ja heidän omaistensa haasteet avustajan järjestämisessä oman lähipiirinsä kautta. 

”Itselläni on vaikeavammainen veli. Yleisin tapa järjestää henkilökohtainen avustaja on työnantajamalli, jossa joko asiakas itse tai hänen läheisensä toimivat työnantajana avustajalle. Tämä on aika raskasta, koska työnantajana asiakas tai läheinen on vastuussa kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista, kuten vakuutuksista, veroista ja työterveyshuollosta. Me vapautamme asiakkaat tästä byrokratiasta”, Pietilä kertoo. 

VPE Group toimi aiemmin erikoistuneen rakennustoiminnan parissa teollisuuden puolella ja työllisti sekä Pietilän että hänen puolisonsa. Ajatus sosiaalialalle laajentamisesta syntyi Pietilän veljen avustajan palkkaamisen kautta, ja yritys on tätä nykyä siirtynyt täysipainoisesti avustajapalvelun tuottamiseen.  

”Kun veljen avustajapalvelun järjestäminen alkoi käydä lähipiirille raskaaksi, haimme yritykselle palvelusetelioikeudet ja aloimme tuottaa palvelua sitä kautta. Jonkin ajan päästä asiakkaita olikin jo useampi, ja nyt mies on siirtynyt palkkatöihin teollisuuden puolelle. Itse pyöritän nykyään täysipäiväisesti avustajatoimintaa”, Pietilä valottaa yrityksen monivaiheista historiaa.

Vapautta, vastuuta ja vahvuuksia

VPE:n tekemisen mallia Pietilä luonnehtii sanoilla ”yrittäjämäistä vapautta työntekijän oikeuksilla”. Työntekijät voivat käytännössä määritellä itse työaikansa ja suunnitella oman aikataulunsa yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

”Moni nauttii tällaisesta joustosta ja itsenäisyydestä. Kaikille se ei toki sovi, ja siksi rekrytoinnissa on tärkeää tehdä selväksi, että meillä käteen ei tule valmista työvuorolistaa, ja tunnistaa ne henkilöt, jotka syttyvät saadessaan tällaista vastuuta ja vapautta”, Pietilä kertoo.

Vapaus ja vastuu heijastuvat myös VPE:n työyhteisöön. Töitä jaetaan ja apua pyydetään oma-aloitteisesti, ja työkavereita myös autetaan mielellään. Osaamisen jakaminen on luonteva osa henkilöstön yhteistyötä.

”Kaikilla on omia vahvuuksia, joita yhteisesti hyödynnetään. Olen itse esimerkiksi aiemmin työskennellyt tilitoimistossa, joten voin olla asiakkaiden apuna vaikkapa veroilmoituksen täyttämisessä”, Marjo Pitkänen kertoo.

Työyhteisö on itsenäisen työn tukiranka

Avustajat tekevät työtään pitkälti itsenäisesti. Kerran kuussa pidettävät tiimipalaverit ovat työyhteisön henkireikä, sillä ne tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden kokoontua isommalla joukolla, vaihtaa ajatuksia ja saada vertaistukea. Yhteishenki ja hyvä ilmapiiri auttavat jaksamaan paremmin.

”Terve ja hyvä ilmapiiri syntyy avoimuudesta ja rehellisyydestä”, Marjo Pitkänen kuvailee. 

”VPE:llä autetaan toinen toisiamme”, luonnehtii Kiira Pitkänen.

Yrittäjä Elina Pietilä tunnistaa työyhteisön tärkeyden ja kiittelee työntekijöidensä sitoutumista yhteisöön.

”Työyhteisö on verkko, joka kannattelee haastavissa tilanteissa, ja siksi porukkaan sopimista mietitään jo rekrytointivaiheessa”, Pietilä sanoo. ”Jos ei koe yhteyttä työyhteisöön, tätä työtä ei jaksa kovin kauaa. On tärkeää, että esimerkiksi haastavissa tilanteissa uskaltaa jakaa asioita muiden kanssa ja kysyä apua, ja siksi meillä odotetaankin, että työntekijät haluavat tulla osaksi työyhteisöä.”

Työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen panostetaan paitsi hyvinvointieduilla ja tykytapahtumilla, myös kouluttautumisella ja henkisen jaksamisen tukemisella.

”Minulle henkilökohtaisesti on tärkeää, että yhdessä työyhteisön kanssa mietitään jaksamista ja kiireen hallintaa ja kouluttaudutaan näistä aiheista suunnitelmallisesti. Esimerkiksi ennen lomakautta käydään yhdessä läpi palautumisvinkkejä, ja muistuttelen työntekijöitä mykistämään loman ajaksi työpaikan viestiryhmät. Lomalla ei vastailla viesteihin”, Pietilä kertoo.

VPE:n henkilöstöpalavereissa työkaverin hyvinvointia tuetaan yhteisellä hierontahetkellä.

Henkilöstöpalavereissa panostetaan yhdessä hyvinvointiin. Kiira Pitkänen nauttii Marjo Pitkäsen niskahieronnasta.
 

Yhteydenpidon yhteiset pelisäännöt helpottavat myös arjen palautumista. Iltaisin työpuheluihin ei tarvitse vastailla.

”Työssä ollaan niin vahvasti läsnä, että palautuminen ja illan rauhoittaminen itselle on tosi tärkeää”, Marjo Pitkänen sanoo. 

Työturvallisuus on iso osa VPE:n työhyvinvointiajattelua. Henkilöstöä koulutetaan myös turvallisuusaiheista, ja asiakastyötä varten yritys tarjoaa työntekijöille muun muassa heijastinliivit ja nastakengät.

Haussa persoona ja avoin asenne

Kuten sotealalla yleensäkin, myös VPE:llä henkilöstöpula tuo haasteita toimintaan. Tekijöitä tarvittaisiin jatkuvasti lisää.

”Mitään tiettyjä koulutusvaatimuksia tällä alalla ei ole. Etsimme ensisijaisesti avointa asennetta, sitä että ei säikähdä uusia asioita ja on valmis oppimaan. Meillä oma persoonallisuus saa näkyä”, Pietilä kertoo.

Kiira ja Marjo Pitkänen rohkaisevat alasta kiinnostuneita tutustumaan VPE Palveluihin ja hakemaan avustajaksi. 

”Tykkään Elinan tavasta toimia. Elina tekee työtä suurella sydämellä, ja se heijastuu myös meidän tekemiseemme”, Marjo Pitkänen sanoo. ”Asiakkaat ja työyhteisö ovat tämän työn parhaita puolia.”

Sotealalta toivotaan myös myönteisiä tarinoita

Sotealasta puhuttaessa otsikoissa ovat viime aikoina korostuneet lähinnä sen huonot puolet, kuten kiire, resurssipula ja haastavat työolot. Elina Pietilä kaipaa alan näkyvyyteen tasapainoisempaa kulmaa.

”Esille pääsee todella vähän tarinoita siitä, että sotealalla työnkuvia ja työnantajia on monenlaisia ja työ voi olla myös todella ihanaa ja palkitsevaa. Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja kommunikaatiokeinojen löytyminen vaikkapa puhekyvyttömän asiakkaan kanssa tuo valtavan onnistumisen tunteen.”

Esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksen hakijamäärät ovat saaneet positiivista nostetta tv-sarjojen kautta. Pietilä toivoisi vastaavanlaista näkyvyyttä myös henkilökohtaisen avustajan työlle. 
”Välillä on mietitty, voitaisiinko saada Ylelle Henkilökohtaiset avustajat -ohjelma”, hän nauraa.

Teksti: Noora Kangas
Kuvat: VPE Palvelut