Ajankohtaista

Valtiovarainvaliokunta tutustui Meri-Lapin kiertotaloushankkeisiin

14.09.2023

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta aloitti kautensa tutustumiskäynnillä Lappiin. Mukana kaksipäiväisellä vierailulla olivat valiokunnan puheenjohtajisto ja varapuheenjohtajisto sekä virkamiehistö. Vierailun teemoina olivat matkailu, turvallisuus sekä teollisuus.

markuslohisaara

Valtiovarainvaliokunta avasi kautensa Lapin vierailulla. Torstaina 14. syyskuuta valiokunta tutustui Kemissä muun muassa Digipolikseen ja Kiertotalouskeskukseen. 

Puheenjohtaja Markus Lohi myönsi heti vierailun aluksi, ettei valtiovarainvaliokunnan vierailukäynnin määränpää ollut sattumaa.

"Lappi oli minulle tietysti lappilaisena itsestään selvä kohde. Saimme Lapin liiton mukaan suunnittelemaan vierailukäyntiä", Lohi sanoo.

Kemissä valiokunta tutustui Metsä Groupin kohta käynnistyvään uuteen biotuotetehtaaseen sekä Digipolikseen ja Kiertotalouskeskukseen. Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka sekä vety- ja kiertotalouden projektipäällikkö Janne Rautio esittelivät seurueelle Kemin monipuolisia kestävän energiatalouden ja kiertotalouden hankkeita, sekä teollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Esittelyn päätteeksi vieraat saivat esittää isännille kysymyksiä, joita heille hankkeista heräsi.

Lohen mukaan oli tärkeää, että kollegat eri valiokunnan jaostoista pääsivät heti kauden aluksi näkemään ja kuulemaan, minkälaista toimintaa Meri-Lapin alueella muun muassa vihreän siirtymän hankkeisiin liittyy.

"Tämä on yksi Suomen merkittävimpiä kiertotalouden keskittymiä ja edelläkävijä monella saralla. Alueen merkitys on noussut vahvasti esille myös Sitrassa, jonka hallintoneuvostossa toimin."

Valtion tehtävänä on taata vakaa toimintaympäristö

Valtion mahdollisuudet teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseksi liittyvät Lohen mukaan ensisijaisesti lainsäädäntöön sekä toimintaympäristön varmistamiseen.

"On tärkeää, että toimintaympäristö pysyy mahdollisimman tasaisena ja yritykset uskaltavat investoida. Uudessa hallitusohjelmassa linja näyttää onneksi säilyvän. Enemmän itseäni huolettavat Euroopan komission linjaukset, jotka eivät ole mielestäni omiaan edistämään kiertotalouden hankkeita."

Lohi näkee valtakunnallisen tason intressejä myös pohjoisessa kauppareitissä, jonka merkitys korostuu nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

"Yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, jotta saadaan varmistettua pääsy Pohjois-Atlantille ja turvattua näin kaupankäynti myös siinä tilanteessa, että turvallisuustilanne Itämerellä muuttuu. Yksittäiset hankkeet, kuten Kolarin radan sähköistäminen tai tiehankkeet eivät riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa otetta asiaan."

Silmiä avaava vierailu

Kokonaisuudessaan Lohi näkee Meri-Lapin aseman kiertotalouden ja vihreän siirtymän hankkeiden osalta positiivisena. Slogan ”Kasvu tulee pohjoisesta” avautui valiokunnalle vierailun aikana aivan uudella tavalla.

"Olemme nähneet, että täällä on hyvät valmiudet myös uudelle yritystoiminnalle kiertotalouden saralla. Ainoana pullonkaulana näkisin työvoiman saannin. Nyt olisikin tehtävä kaikki voitava, jotta saisimme tänne osaavia työntekijöitä myös muualta maailmasta."

Myös valiokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää vierailua onnistuneena. Hän uskoo, että päätöksentekijöille on tärkeää tuntea koko Suomi ja saada eri näkökulmia asioiden käsittelyyn.

Hyrkkö oli positiivisesti yllättynyt tekemisen meiningistä, jota Meri-Lapista löytyi.

"Täällä ollaan todella edelläkävijöitä kiertotaloudessa. On ollut mielenkiintoista ja rohkaisevaa nähdä minkälaista uraauurtavaa työtä täällä tehdään, sillä kiertotalouden kysymykset ovat kohtalon kysymyksiä ei vain Kemille ja Meri-Lapille, vaan koko maapallolle", Hyrkkö sanoo.