Ajankohtaista

Uutta kiertotalousosaamista kemianteollisuuden ekosysteemiin – kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaajia

09.06.2021

Ekoteollisuuspuistojen verkostoon kuuluva Kokkola industrial Park (KIP) aloittaa yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja KIP Servicen KIP:n uusi kiertotalousaika – sanoista tekoihin! -koulutuspilotin kemianteollisuuden ekosysteemiin. Koulutuspilotti on yksi neljästä hankkeesta, joiden kehittämiseen Sitra on myöntänyt rahoitusta. 

KIPin uusi kiertotalousaika_etusivukuva

Koulutushankkeissa on tavoitteena tunnistaa  kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita ja tarjota niihin uusia ratkaisuja sekä kokeiluja, joilla on mahdollisuus vakiintua pysyväksi toiminnaksi. 

Kokkolan suurteollisuusalueella toimii runsaasti prosessi- ja kemianteollisuuden yrityksiä ja se on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi. Haasteena alueella on kiertotalouden osaamisvaje, joka tulisi täyttää.

Koulutuspilotissa Kpedu ja KIP Service luovat KIPin alueelle koulutuskokonaisuuden, joka tukee kemian alan siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen. Koulutussisältö on suunnattu alueen yrityksissä työskenteleville alan osaajille, opiskelijoille ja alan opettajille. Hankkeessa luotava koulutusmateriaali on monistettavissa muihin kemianalan teollisuuspuistoihin. Tarkoitus on myös kehittää paikallisesti tarjottava prosessiteollisuuden perustutkinnonosa, joka on monistettavissa muihin ammatillisiin oppilaitoksiin.