Ajankohtaista

Suomalainen teollisen kiertotalouden toimintatapa kiinnostaa jopa Islannin ympäristöministeriössä

11.05.2022

Suomalainen teollisen kiertotalouden toimintatapa kiinnostaa islantilaisia. Kiertotalouskeskus ja Sitra pääsivät esittelemään suomalaista toimintatapaa Islannin ympäristöministeriöön ja jopa ympäristöministeri Guðlaugur Þór Þórðarson innostui yhteistyömahdollisuuksista. 

islantiym

IIeland Ocean Clusterin johtaja Thor Sigfusson kolmas vasemmalta lukien, Islannin ympäristö- ja energiaministeri Guðlaugur Þór Þórðarson kuvassa kuudentena vasemmalta lukien. Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila yhdeksäntenä vasemmalta. Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen kolmantena oikealta ja Norrumin toimitusjohtaja Jukka Teräs toinen oikealta. 

"Meillä oli hyvin innostunutta keskustelua Islannin ympäristö- ja energiaministeri Guðlaugur Þór Þórðarsonin kanssa. Islantilaiset sanoivat, että he osaavat kyllä monia asioita, mutta kiertotaloudessa heillä on paljon opittavaa. He olivat ympäristöministeriä myöten hyvin kiinnostuneita kuulemastaan", Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila kertoo vierailusta ympäristöministeriössä.

Suomen teollisen kiertotalouden yksi kansainvälisesti kiinnostusta herättävä piirre on ekoteollisuuspuistojen verkostotoiminta, jossa ympäri Suomea toimivat kiertotaloutta harjoittavat ekoteollisuupuistot toimivat hyvin avoimesti ja vaihtavat tietoa ja kokemuksia toistensa kanssa säännöllisissä kokouksissa. Toimintaan kuuluu myös esimerkiksi yhteisten selvitysten tekeminen. 

Kalasta kaikki kiertoon

islantikalat

KUVA: NANI PAJUNEN

Yhteistyö islantilaisten kanssa voisi olla vastavuoroista, sillä islantilaisten kiertotalous kalataloudessa on hyvin pitkällä. "Myös meillä on opittavaa heiltä", Pussila sanoo.

Iceland Ocean Clusterin johtaja Thor Sigfussonin mukaan yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyödyntää sata prosenttia kalasta  ja luoda kiertotaloutta hyödyntäen lisäarvotuotteita kuten kosmetiikka- ja terveystuotteet.

"Klusteri on vuodesta 2011 lähtien osallistunut lukuisten  startup-yritysten käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä  pääomasijoitustoimintaan" Norrum Oy:n toimitusjohtaja Jukka Teräs kertoo Iceland Ocean Cluster vierailusta. Vierailu kuului osana pohjoismaisen kiertotalousasiantuntijaverkoston kokoontumiseen Islannissa 9.-11. toukokuuta 2022. 

TEKSTI: SOILE SUVANTO