Ajankohtaista

Simoon rakennetaan yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista - investoinnin arvo 40 miljoonaa euroa

01.02.2024

Exilion aloittaa 40 miljoonan euron teollisen mittaluokan aurinkovoimalan rakentamisen Simoon keväällä 2024. Kyse on mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista aurinkopuistohankkeista. Puiston vuosituotanto on noin 65 000 MWh, joka vastaa noin 26 000 kerrostalokaksion keskimääräistä vuosikulutusta. Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistama uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion aloittaa maa-asenteisen aurinkovoimalan rakentamistyöt kevään aikana. Hankkeen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi on valittu kotimainen Solarigo Systems Oy.

AURINKOVOIMAsimo010224

Simon aurinkovoimala muodostaa yhdessä Exilionin Simossa jo sijaitsevien tuulivoimaloiden kanssa niin sanotun hybridivoimalan eli samassa sähköliittymässä on sekä aurinko- ja tuulivoimaa että sähkövarasto. Exilionilla on useampi tuulipuisto Simon alueella, ja niiden yhteenlaskettu teho on 169 megawattia.

”Simon aurinkovoimala on yksi Suomen ensimmäisistä hankkeista, joka täyttää teollisen mittakaavan. Hankkeen avulla voimme lisätä energianomavaraisuusastettamme ja vastata hiilineutraaliustavoitteisiin. Tuuli ja aurinko ovat hyvä pari, sillä aurinkoenergiaa saamme parhaiten kesäisin, jolloin tuulivoiman tuotanto on pienempää”, Exilionin investointipäällikkö Tommi Riski kertoo.

”Simon kunnalle puiston toteutuminen on erittäin hyvä uutinen, sillä se lisää tuulivoiman rinnalla vihreän energian tuotantoa alueellamme ja vauhdittaa elinvoimaamme. Kiinteistöveroa puisto tuo kunnalle vuodessa noin neljännesmiljoonan, jolla on iso merkitys Simolle”, kunnanjohtaja Vivi Marttila sanoo.

Rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa suomalainen Solarigo Systems Oy

Exilion on valinnut hankkeeseen suunnittelun ja rakentamisen kumppanikseen Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvan Solarigo Systems Oy:n, jolla on laaja aurinkopuistokokemus muun muassa Kalajoelta, Nurmosta ja Sulkavalta. Solarigo suunnittelee ja toteuttaa aurinkopuiston rakentamisen kokonaisurakkana. Solarigo vastaa voimalan valmistumisen jälkeen myös puiston huollosta ja ylläpidosta.

”Olemme erittäin iloisia, että Exilion luottaa Solarigon osaamiseen teollisen aurinkovoiman osaajana. Simon hanke on meille kaikkien aikojen suurin aurinkopuistotoimeksianto, sillä alueelle tulee noin 120 000 aurinkopaneelia. Mittavista aurinkopuistoteutuksista meillä on pitkä kokemus, sillä Solarigo on rakentanut Suomen suurimman aurinkopuiston jo useaan kertaan”, toimitusjohtaja Antti Koskelainen Solarigosta kertoo.

Simon hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 8,9 miljoonaa euroa investointitukea. Tuki on osa Euroopan unionin, Next Generation EU vihreän siirtymän rahoitusta.

Uusiutuvan energian lisärakentamisella on luontovaikutuksia ja hankkeelle on tehty luontojalanjäljen laskenta ja esimerkiksi alueen pohjoisosassa sijaitseva luontoarvoiltaan arvokas korpimaa rajattiin hankkeen ulkopuolelle. Lisäksi päästövaikutuksista on tehty selvitys ja sen mukaan hiilivarastojen ja hiilinielun poistuma vastaa noin yhden vuoden aurinkovoimalan tuotannon tuottamaa CO2-päästöjen vähenemää.

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää maalis-huhtikuussa ja puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Uudesta aurinkovoimalasta rakennetaan sähköliitäntä Exilionin Simo Halmekankaan 110 kV voimalinjaan.

Vuonna 2019 perustettu Exilion Tuuli on kotimainen sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt uusiutuvan energian tuotantoon. Exilion omistaa 13 tuulivoimapuistoa, ja aikoo investoida myös jatkossa uusiutuvan energian lisäämiseen Suomessa. Yhtiön toiminnan tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin.

Solarigo Systems on suuriin aurinkovoimalatoteutuksiin erikoistunut suomalainen energiayhtiö, joka työllistää noin 40 vakituista aurinkosähkön ammattilaista. Vuodesta 2015 alkaen yritys on toimittanut asiakkailleen aurinkosähköä ja rakentanut yli 250 aurinkovoimalaa. Solarigo Systems operoi hankkeen kaikkia vaiheita: suunnittelua, rakentamista, voimaloiden operointia ja huoltoa.