Ajankohtaista

DigiCirc rahoittaa nyt biotaloutta - kärkenä on kiertotalous ja digitaalisuuden kehittäminen

14.09.2021

EU myöntää rahoitusta DigiCirc-hankkeessa pienille ja keskisuurille biotalouden toimialan yrityksille, jotka suunnittelevat kiertotalouteen liittyviä kehittämistoimia digitaalisuuden avulla. DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haku on käynnistynyt 9. syyskuuta ja hakuaika päättyy 10. marraskuuta 2021. 

BIOECONOMYSUOMI3

DigiCirc on EU:n rahoittama H2020 INNOSUP-hanke, jossa Kemin Digipolis on mukana yhtenä partnereista. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta innovatiivisilla ja digitaalisilla ratkaisuilla tukien samalla pk-yritysten liiketoiminnan ja talouden kasvua.

DigiCirc rahoittaa pk-yrityksien muodostamia konsortioita, joissa rahoitusta voi saada maksimissaan 60 000 € per yritys. Vaatimuksena on, että konsortion täytyy koostua vähintään kahdesta pk-yrityksestä tai startupista, joiden täytyy olla eri sektoreilta. Yritykset voivat olla mistä tahansa EU:n jäsenmaasta tai H2020 -ohjelmaan kuuluvasta maasta. Yrityksiä rohkaistaan rajat ylittävään yhteistyöhön.

Yritysvalmennusta ja mentorointia rahallisen tuen lisäksi

Biotalous-teeman kokonaisbudjetti on 800 000 € rahoittaen minimissään 15 pk-yritysten muodostamaa konsortiota. Ohjelma tukee ja rahoittaa pk-yrityksiä, jotka kehittävät innovatiivisia ja digitaalisia ratkaisuja keskittyen kiertotalouden haasteisiin erityisesti maa-, vesi- ja metsätalousaloilla.

Projektiasiantuntija Hannu Salmela Digipoliksesta neuvoo mielellään hakuun liittyvissä asioissa ja rohkaisee yrityksiä hakemaan rahoitusta.  "Kukin yritys voi saada jopa 60 000 euroa rahoitusta, lisäksi DigiCirc tarjoaa kahdenkeskistä yritysvalmennusta ja mentorointia alan ammattilaisilta" Salmela kertoo. 

DIGICIRC rahoitushaku BIOECONOMY