Ajankohtaista

Pohjoisen investointipotentiaali on noussut lähelle 200 miljardia euroa

22.08.2023

Lapin kauppakamarin julkaiseman selvityksen mukaan pohjoisen rajat ylittävän alueen investointipotentiaali on noussut nopeasti lähelle 200 miljardia euroa. Valtaosa hankkeista eli jopa noin 128 miljardia euroa liittyy vihreään siirtymään.  Pohjois-Suomi lähestyy investointipotentiaalissa jo Pohjois-Ruotsia. 

Lapininvestointipotentiaali22082023

Investointihankkeita on listattu vuoteen 2035 saakka Pohjois-Suomesta, Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Vielä helmikuussa 2022 investointipotentiaalin suuruus oli 160 miljardia euroa ja nyt investointipotentiaalin suuruus on jo 187 miljardia euroa. Selvityksen mukaan vihreään siirtymään liittyviä investointeja on jopa 128 miljardin euron arvosta.

“Investointipotentiaali on kasvanut hurjasti viimeisten vuosien aikana ja nyt olemme pohjoisena alueena lähestymässä jo 200 miljardin euron potentiaalia. Vihreä siirtymä ja teolliset investoinnit siivittävät koko pohjoisen alueen kasvua, ja tukevat koko Euroopan vihreää siirtymää ja huoltovarmuutta ”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Pohjois-Suomi lähestyy investointipotentiaalissa Pohjois-Ruotsia

Selvityksen mukaan Pohjois-Suomi nousee potentiaalisten investointien luvuissa ensimmäistä kertaa lähes Pohjois-Ruotsin rinnalle 76 miljardin potentiaalilla. Pohjois-Ruotsin osalta selvityksen tuloksena on 78,4 miljardin investoinnit, joista suurin osa on vahvistettuja. Pohjois-Suomessa painottuvat suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet.

“Suomella onkin nyt paikka terästäytyä hankkeiden luvituksessa, kaavoituksessa ja esimerkiksi työvoiman saatavuuskysymyksissä, jotta Pohjois-Suomen hankkeet etenisivät suunnittelupöydiltä toteutukseen ”, sanoo Ansala.

Pohjois-Suomen investointipotentaalia nosti erityisesti tuulivoimahankkeiden määrä. Tuulivoiman ohella myös aurinkovoimainvestoinnit ovat kasvamassa. Energiasektorin kasvua pidetään tärkeänä edellytyksenä muiden investointihankkeiden toteutumiselle.

Energian ohella mineraalien tuotanto on merkittävä osa investointipotentiaalia. Matkailu on elpynyt ennätysvauhdilla ja kasvu näkyy myös matkailuinvestointien määrässä. 

Haaste on heitetty Suomen hallitukselle

Lapin kauppakamari heittää haasteen niin Suomen hallitukselle, pohjoisen maakunnille ja kunnille ryhtyä toimiin potentiaalin realisoimiseksi.

”Ensisijaisina keinoina tulee olla sujuvat lupaprosessit, työvoiman ja vuokra-asuntojen saatavuus, sekä väylien ja logistiikan tolkuttoman surkean tilan parantaminen. Investoinnit linkittyvät myös huoltovarmuuteen: elävä ja toimiva pohjoinen on huoltovarmuutta parhaimmillaan”, Ansala toteaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös pohjoinen ohjelma, jonka laatiminen käynnistyy valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Lapin kauppakamari muistuttaa, että ohjelmassa tulisi korostua turvallisuus, huoltovarmuus ja liikenne sekä kasvua tukeva elinkeinopolittiinen näkökulma.

LINKKI SELVITYKSEEN

Edellinen selvitys julkaistiin helmikuussa 2022 ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua.  

LINKKI AIEMPAAN SELVITYKSEEN 

Selvitys on toteutettu Lapin kauppakamarin ja Rambollin yhteistyönä. Selvityksessä huomioitiin toteutuksessa olevat, vahvistetut sekä suunnitteilla olevat investoinnit pääosin vuoteen 2035 saakka. Selvityksen alueeseen kuuluvat Suomesta Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Ruotsista Norrbotten ja Västerbotten sekä Norjasta Tromssa Finnmark ja Nordland. Tuloksissa on huomioitava, että Suomen osalta tulosta voi parantaa kattavammat tiedot hankkeiden tilanteesta.