Ajankohtaista

Osaamisen tuotteistaminen monipuolistaa liiketoimintaa – 20-vuotias 3D Hacklin hakee kasvua uudella ohjelmistoratkaisulla

14.12.2023

Digipoliksessa toimiva mekaniikkasuunnittelutoimisto kehitti ainutlaatuisen ohjelmistoratkaisun sujuvoittamaan asiakkaidensa EU:n konedirektiiviin liittyvää dokumentaatiotyötä. Yritys juhli vuonna 2023 20-vuotispäiviään. 

3D Hacklinin yrittäjä Pekka Hacklin.

3D Hacklinin yrittäjä Pekka Hacklin. 

”Insinöörin pitää olla kiinnostunut kehittämisestä. Kilpailussa on aina oltava askel edellä muita ja löydettävä se oma juttu, joka poikkeaa kilpailijoista. Minua kiinnostaa lisäarvon tuottaminen asiakkaille teknologian avulla”, yrityksen perustaja Pekka Hacklin tiivistää yritysfilosofiansa.

3D Hacklinin palveluvalikoimaan on pitkään kuulunut mekaniikkasuunnittelun lisäksi myös EU:n konedirektiivin vaatimusten mukaiseen dokumentaatioon liittyvä konsultointi. Käytännössä direktiivi määrää, että koneiden on oltava CE-merkittyjä, mikä edellyttää koneita valmistavilta yrityksiltä merkinnän vaatimukset täyttävää dokumentaatiota. Dokumentaation tekeminen perinteisillä toimisto-ohjelmistoilla aiheutti usein päänvaivaa sekä yrittäjälle että asiakkaille.

”Word-pohjaisten pdf-dokumenttien ja Excel-taulukoiden luettavuus on aika heikko, ja niitä on hankala hahmottaa. Kyseessä on kuitenkin koneen käyttöturvallisuus, ja dokumentaatioon liittyy myös laki- ja vastuukysymyksiä”, Hacklin toteaa.

Vuonna 2022 3D Hacklin lanseerasi CE Manager -ohjelmistoratkaisun, joka digitalisoi konedirektiiviin liittyvän dokumentaation ja suoraviivaistaa näin dokumentaatioprosessia.

”CE Manager auttaa varmistamaan, että kone täyttää konedirektiivin vaatimukset, eli CE-merkinnän edellyttämä dokumentaatio on kunnossa. Se ohjaa noudattamaan direktiiviä projektin alusta loppuun”, Hacklin kertoo.

Ohjelmisto on lisensoinnin kautta saatavilla sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ohjelmistomyynnistä uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle

Ohjelmisto kehitettiin yhteistyössä oululaisen Hiottu Oy:n kanssa. Lisenssiä on myyty koneita suunnitteleville yrityksille ja yrityksille, jotka kehittävät omia tuotantovälineitään. Työkalun monipuolisuus mahdollistaa sen käytön myös esimerkiksi työturvallisuusauditoinneissa tarvittavaan dokumentaatioon.

”Usein ohjelmiston ostava asiakas kaipaa myös konsultaatiota dokumentaation luomiseen. Yhteistyönä tuotettu dokumentaatio jää kätevästi ja helposti asiakkaan saataville työkaluun”, Hacklin kertoo.

Ratkaisu on paitsi sujuvoittanut Hacklinin omaa työtä, myös tuonut yritykselle täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia lisenssimyynnin kautta.

”Yritystoiminnan näkökulmasta ohjelmistoratkaisun lisenssimyynti monipuolistaa liiketoimintaa ja mahdollistaa myös myynnin kasvattamisen maantieteellisesti laajemmalla alueella”, Hacklin toteaa. ”Mekaniikkasuunnittelu on melko suhdanneherkkä ala. Yritystoiminnan monipuolistaminen lisää resilienssiä ja tasaa kassavirtaa suhdannevaihteluissa.”

Uutta toimialaa otetaan haltuun askel kerrallaan, ja markkinointia ja myyntiä kehitetään käytännön kautta oppimalla.

”Ohjelmistoratkaisu on herättänyt uteliaisuutta ja lisännyt yrityksen kiinnostavuutta asiakkaiden silmissä”, Hacklin kertoo. ”Moni on kiinnostunut ja hieman yllättynytkin ohjelmiston mahdollisuuksista kuultuaan siitä muiden projektien yhteydessä.”

Meri-Lappi sopii teknologiayritykselle

3D Hacklinin historia ulottuu vuoteen 2003, 3D-mallinnuksen yleistymisen alkuaikoihin. Silloin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta vastavalmistunut insinööri näki uuden mallinnusteknologian mahdollisuudet ja päätti perustaa niitä hyödyntävän yrityksen. 20-vuotisen matkan varrelle on mahtunut muun muassa palvelutarjoaman laajentuminen 3D-mallin ominaisuuksia hyödyntäviin simulointiin ja analyyseihin sekä yhtiömuodon vaihtuminen osakeyhtiöksi.

Digipoliksessa 3D Hacklin on toiminut vuodesta 2006 alkaen.

”Meri-Lapin teknologia- ja teollisuuskeskittymä on luonnollinen toimintaympäristö tämän alan yritykselle, ja kasvun kannalta tällainen klusteri on kaiken a ja o. Keskittymä on tuonut omalle yritykselleni yhteistyömahdollisuuksia ja asiakkaita”, Hacklin sanoo.

Hän näkee Meri-Lapin teollisuusklusterissa paljon potentiaalia erityisesti tuotantolaitosinvestoinneille.

”Meri-Lappi on oivallinen paikka tuotantolaitoksen rakentamiseen ja pyörittämiseen. Kun ajaa Kemistä puoli tuntia mihin tahansa suuntaan, saa lähes kaiken tarvitsemansa tuotantolaitoksen rakentamiseen.”

3D Hacklin on toiminut Digipoliksessa vuodesta 2006.

3D Hacklin on toiminut Digipoliksessa vuodesta 2006.

Juhlavuodesta eteenpäin hyvillä eväillä

3D Hacklinin 20-vuotista taivalta juhlistettiin aiemmin syksyllä Helsingin-työmatkan yhteydessä.

Yrityksen tulevaisuus näyttää myös lupaavalta.

”Yritys on vakavarainen, ja on varaa tehdä kokeiluja. Katsotaan, miten CE Managerin kehitys lähtee etenemään”, Hacklin pohtii.

20-vuotiselta matkalta on kertynyt takataskuun monenlaisia oppeja.

”Yrittäjällä on oltava tulevaisuudenuskoa, luottoa siihen, että asiat järjestyvät. Investointien aikaperspektiivi on myös hyvä pitää mielessä. Kaksi vuottakin on loppujen lopuksi lyhyt aika. Iso kuva kannattaa aina pitää mielessä”, Hacklin summaa.

Teksti: Noora Kangas
Kuvat: Jussi Riikonen/Videcam Oy