Ajankohtaista

Nyt tarvitaan muutoksen asiantuntijoita – uusi YAMK-ohjelma alkaa Lapin ammattikorkeakoulussa

30.08.2023

Uusi Managing Sustainability and Systems Change -koulutusohjelma yhdistää eri alojen osaajat kestävyyden ja muutoksen teemojen äärelle.

Lapin AMK:n bio- ja kiertotalousesite lukijan käsissä.

Lapin ammattikorkeakoulu aloittaa tänä syksynä ainutlaatuisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävän koulutusohjelman, joka kouluttaa vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja muutoksen asiantuntijoita.

”Ohjelman taustalla on tarve asiantuntijoille, joilla on paitsi substanssiosaamista kestävyydestä, vihreästä siirtymästä ja kiertotaloudesta, myös into ja osaaminen toimia muutoksen tekijöinä omissa työyhteisöissään”, kertoo yliopettaja Sanna Tyni Lapin ammattikorkeakoulusta. ”Tämä on meille uudenlainen pedagoginen näkökulma, jossa hyödynnetään transformatiivista työskentelyä ja oppimista, jotta opiskelijoilla olisi uudenlaisia työkaluja lähestyä näitä haastavia teemoja.”

Lapin AMK:n yliopettaja Sanna Tyni.

Yliopettaja Sanna Tyni on mukana Managing Sustainability and Systems Change -ohjelman ohjaajatiimissä.

Koulutusohjelman ytimessä ovat kehittämistaitojen vahvistaminen sekä transformatiivinen eli uudistava oppiminen, joka tähtää perustavanlaatuiseen muutokseen ihmisen käsityksissä, ajattelussa, tunteissa ja toiminnassa.

”Transformatiivisuuden ja kiertotalouden teemat täydentävät hyvin toisiaan, sillä molempien osalta maailma on tietyllä tavalla samassa tilanteessa: muutoksen ja toimintamallien kehittämisen tarve tunnistetaan, mutta mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja fokuksen kääntämiseen kaivataan uusia näkökulmia”, Tyni pohtii.

Kansainvälisyys ja monialaisuus laajentavat näkökulmaa

Ohjelma on herättänyt paljon kiinnostusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Kevään yhteishaussa hakijoita oli yli 100, ja syyskuussa opintonsa aloittaa parinkymmenen tulevan muutosammattilaisen joukko. Opiskelijat edustavat eri aloja ja monia kansallisuuksia.

”Hienoa, että ohjelmaan osallistuu kansainvälinen joukko. Kestävyys- ja ilmastohaasteet tai kiertotalouden kehittäminen ei ole alueellinen asia, ja on ymmärrettävä kansainvälistä kenttää”, Tyni sanoo. ”Tavoitteenamme on myös vahvistaa kansainvälisyyden kautta asiantuntijoiden välistä verkostoa.”

Perinteistä luento-opetusta ei ohjelmassa ole luvassa.

”Tiedon jakaminen puolin ja toisin tulee olemaan keskiössä. YAMK-tutkinnon suorittajat ovat äärettömän vahvan kokemuspohjan asiantuntijoita, ja me koulutukseen kiinnitetyt opettajat olemme ennemminkin mentorin tai tuutorin roolissa. Tehtävämme on antaa uusia kysymyksiä ja ajatuksen aiheita ryhmän pohdittavaksi”, Tyni kertoo.

Opetus järjestetään suureksi osaksi verkko-opintoina, mutta koulutuksen alkutapaamiseen opiskelijat ja ohjaajat kokoontuvat yhdessä Rovaniemelle syyskuun alussa.

Ohjaajatiimin viimeiset viikot ennen aloitusta käytetään suunnitelmien läpikäyntiin ja viimeistelyyn.

”Tunnelma on innostuneen jännittynyt”, Tyni kertoo. ”Tämän tyyppistä koulutusohjelmaa ei ole ainakaan Suomen koulutuskentässä tarjolla, eli olemme uuden äärellä. Mielenkiinnolla odotamme, kuinka tällainen toteutustapa toimii. Yhteistyöskentelyllä on iso rooli, joten ryhmän dynamiikka tulee olemaan kiinnostava elementti.”

MaSS-koulutusohjelman rakenteesta kertova kaavio.

Ohjelma koostuu erilaisista opintojaksoista ja opinnäytetyöstä.

Verkostoyhteistyö tuo opiskelijalle laajoja mahdollisuuksia

Koulutusohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää tutkintoaan transformatiivisuus- ja kestävyysteemojen lisäksi vapaasti valittavilla profiloivilla opinnoilla. Tarjolla on muun muassa Lapin, Turun, Tampereen ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu Solutions.now -opintojakso, joka järjestetään Climate University -verkoston kautta. Verkosto on usean korkeakoulun yhteenliittymä, jonka opintojaksot keskittyvät ilmasto- ja vastuullisuusteemojen ympärille.

”Toivomme, että mahdollisimman moni opiskelijoistamme valitsee tämän opintojakson, jotta opiskelijat pääsevät myös sitä kautta rakentamaan asiantuntijaverkostoaan”, Tyni kertoo. ”Climate University -yhteistyö tuo ylipäänsä opiskelijoillemme erinomaisia mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan, sillä verkoston jäsenenä Lapin AMK voi tarjota opiskelijoilleen kaikki sen opinnot. Tämä on upea esimerkki siitä, mitä tänä päivänä koulutuskenttä voi yhteistyöllä tarjota.”