Ajankohtaista

Miljoonapotti Business Finlandilta kiertotalouden investointeihin

24.02.2021

Business Finland rahoittaa merkittävällä potilla kiertotalouden investointeja. Jaossa on 17 miljoonaa euroa Suomessa toimiville yrityksille, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla.

 

HubSpot Video

Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa. Rahoitusta voi hakea 16. huhtikuuta 2021 saakka. Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset.

Rahoitusta voidaan myöntää yrityksille, jotka tekevät Suomeen kiertotalousinvestointeja, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Investointien tulee lisätä materiaalikiertoa, luoda edellytyksiä kokonaan uudenlaisille kiertotalouden liiketoimintamalleille sekä edistää liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja/tai kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai sen pitää suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen.

Rahoituksen kohteena voivat olla teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit, liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit, digitaaliset ratkaisut, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä ja jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit.

Tuen enimmäismäärä on 15 miljoonaa euroa yhtä rahoitettavaa hanketta tai yhteishanketta kohti. Business Finlandin mukaan kaikkiaan rahaa on jaossa 17 miljoonaa euroa.

Lisätietoja rahoituksesta, hakemisesta ja hakuehdoista:

Kiertotalouden investointiavustus - Business Finland