Ajankohtaista

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvat lainvoimaisiksi

15.02.2024

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 14. helmikuuta antamallaan päätöksellä Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupakokonaisuutta koskevat valituslupahakemukset ja valituksen koskien Vaasan hallinto-oikeuden 14.11.2022 antamaa ympäristölupakokonaisuutta koskevaa päätöstä. Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvat ovat siten tulleet lainvoimaisiksi 14.2.2024.Digipolis Merellinen Kemi-168

KUVA: KUVAVUORINEN

Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan tuotanto käynnistyi syyskuussa 2023.  Tehtaan rakentaminen oli yli kahden miljardin euron investointi.

Tehdas valmistaa vuosittain 1,02 miljoonaa tonnia havupuusellua, 300 000 tonnia lehtipuusellua, 80 000 tonnia biokemikaaleja ja 2000 GWh bioenergialla tuotettua uusiutuvaa sähköä. Tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus on 250 %.