Ajankohtaista

Metsä Group aloittaa Kemistä biodiversiteettisuunnitelmien teon

28.08.2023

Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta omistamillaan maa-alueilla Kemissä. Yli 650 hehtaarin laajuinen alue käsittää Metsä Groupin tehdasalueen ja maita Kemin kaupunkiympäristössä. Metsä Groupilla on Kemissä rakenteilla oleva biotuotetehdas ja kartonkitehdas. Metsä Groupin tavoitteena on lisätä alueellista biodiversiteettiä kaikilla tehdaspaikkakunnilla, joita on yli 20 eri puolilla Eurooppaa.

Metsä Groupin Kemin biodiversiteettisuunnitelma 1__web

Villi vyöhyke ry:n puheenjohtaja Jere Nieminen ja Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta Kemin Kiikelin ulkoilureitillä. KUVA: NINA SUSI / METSÄ GROUP

Tarkoitus on muuttaa Metsä Groupin Kemin alueen maankäyttöä siten, että luonnon tila teollisessa ympäristössä paranee. Hankkeessa huomioidaan paikallisen luonnon erityispiirteet ja parannetaan uhanalaisten lajien elinoloja. Alueen luonnon monimuotoisuutta lisätään kokeellisesti ja uusin toimintatavoin.

Tehdasalueelle lisätään yli 12 hehtaaria niittyjä ja ketoja

Kemin tehdasalueelle lisätään esimerkiksi yli 12 hehtaaria niittyjä, ketoja ja paahdealueita. Avoimien elinympäristöjen perustamisessa hyödynnetään vain paikallista kasvillisuutta. Elinympäristöt perustetaan siten, että ne soveltuvat uhanalaisille eliölajeille. Tehdasalueella kokeillaan myös useita muita tapoja lisätä biodiversiteettiä teollisissa ympäristöissä.

Luonnon tilaa vahvistetaan myös Kemin kaupunkialueella

Biodiversiteettisuunnitelmat ulottuvat myös Metsä Groupin omistamille maille tehdasalueen ulkopuolelle Kemin kaupunkiympäristössä. Nämä alueet ovat asukkaiden virkistyskäytössä. Uusia keinoja viheralueiden biodiversiteetin lisäämiseksi kehitetään yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa.

”Luonnon tilan vahvistaminen on Metsä Groupin uudistavan metsätalouden tavoite, joka laajenee Kemin pilottihankkeen myötä metsäluonnosta tehdasalueille ja kaupunkeihin. Niidenkin biodiversiteettiä on mahdollista  parantaa nykyisestä, kun on tahtoa ja osaamista ja tehdään asioita yhdessä. Tämä voisi olla koko teollisuuden yhteinen suunta”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Metsä Groupin yhteistyöverkosto laajenee hankkeen edetessä. Sen keskeinen yhteistyökumppani on Villi vyöhyke -yhdistys, joka edustaa rakennetun ympäristön biodiversiteettiosaamisen terävintä kärkeä.

”Metsä Groupilla on Kemissä biodiversiteetin suojelussa uskallusta sekä vakuuttava ja korkea kunnianhimo. Uusien luontotavoitteiden mittakaava on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen kattaen rakennetun ympäristön osana uudistavaa maankäyttöä. Metsä Group on iso toimija, joten toimillamme on vipuvartta laajempaankin kulttuuriseen muutoksen kohti biodiversiteetin vaalimisen valtavirtaa, myös kansainvälisesti”, Villi vyöhyke ry:n puheenjohtaja Jere Nieminen sanoo.

”Metsä Groupin aloite on tärkeä Kemin kaupungille.  Voimme yhdessä kehittää ja vahvistaa Meri-Lapin edelläkävijyyttä luontomme säilyttämisessä. Teollisuuden ja luonnon rinnakkaiselo palvelee meitä kaikkia”, Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen sanoo.

Biodiversiteettisuunnitelmat osaksi ympäristöraportointia

Kemin pilottihanke on käynnissä, ja eri toimenpiteet muiden Metsä Groupin tehtaiden osalta toteutetaan vaiheittain lähivuosien aikana hyödyntäen Kemissä kehitettäviä toimintamalleja.

Metsä Groupin tavoitteena on liittää tehdasalueiden biodiversiteettisuunnitelmat tehtaiden ympäristöraportoinnin osaksi.  Yhtiön lähivuosien tavoitteena on myös kehittää sidosryhmiensä kanssa rakennetun ympäristön suunnitelmia kohti kansainvälisesti hyväksyttyä kriteeristöä ja standardeja.