Ajankohtaista

Meri-Lappi on valmiina vetytalouteen – Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeesta tietoa ja verkostoja paikallisille yrityksille

03.07.2023

Elokuun lopussa päättyvä kaksivuotinen Vedyn mahdollisuudet Kemille -hanke on onnistuneesti lisännyt vetytietoutta Meri-Lapin alueella ja parantanut yritysten valmiuksia päästä kiinni energiamurroksen tuomiin mahdollisuuksiin. Vetytalous herättää laajasti kiinnostusta, vaikka tunnelma yrityskentällä on vielä osin odottava.

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeen projektipäällikkö Janne Rautio tutustui vihreän vedyn tuotantolaitokseen Norjan Berlevågissa projektiasiantuntija Jani Mäläskän kanssa.

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeen projektipäällikkö Janne Rautio (oik.) tutustui kesäkuussa vihreän vedyn tuotantolaitokseen Norjan Berlevågissa. Mukana projektiasiantuntija Jani Mäläskä.

”Meri-Lappi tarjoaa poikkeuksellisen hyvän ympäristön vetytalouden kehittymiselle, sillä täällä on runsaasti uusiutuvan energian tuotantoa, vahvat teolliset perinteet ja hyvä logistinen sijainti sekä vahva yhteinen tahtotila tehdä vetytaloudesta totta alueella”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Janne Rautio. ”Tällä hankkeella on merkittävästi pystytty lisäämään alueellista ymmärrystä vetytalouden vaatimuksista yhteiskunnan eri tasoilla. Se on yksi hankkeen merkittävimmistä saavutuksista varsinaisten tuotettujen aineistojen rinnalla.”

Tieto tukee yritysten valmistautumista

Meri-Lapin vetytalouden kehittämisedellytyksiä on kartoitettu hankkeen puitteissa useilla asiantuntijaselvityksillä, jotka tarjoavat olennaista tietoa vetytalouden mahdollisuuksista eri alojen toimijoille. Prosesseihin ja turvallisuusasioihin keskittyvä teknologiaselvitys, vedyn varastointia, kuljetusta ja siirtoa käsittelevä logistiikkaselvitys ja Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan vetytalouden hankkeita kartoittava benchmarking-selvitys julkistettiin syksyllä 2022. Viimeisimpänä tuotoksena valmistuu Invest In -aineisto alueelle sijoittumista harkitsevien teollisten toimijoiden tarpeisiin.

”Vaikka vetytalous on vielä uutta ja ihmeellistä, eikä konkreettisia laitoksia juurikaan ole rakennettu, ponnistelut vihreän siirtymän eteen ovat mittavia”, kertoo Rautio.

Meri-Lapin alueella useita vetyhankkeita on eriasteisissa esitarkasteluissa, ja ensimmäisiä julkistuksia odotetaan suurella mielenkiinnolla.

”Hankkeiden eteneminen tulee olemaan merkittävä eteenpäin työntävä voima pk-yrityskentässä”, Rautio toteaa. ”Teollisuudessa aiheen parissa työskennellään aktiivisesti, kun taas pk-yritykset seuraavat tilannetta vielä osin taustalla. Investointien realisoituessa tällä hankkeella toteutetut tietopaketit tulevat olemaan hyvä tiedon lähde pk-yrityksille, kun omaa osaamista lähdetään kerryttämään.”

Pohjoismaisia verkostoja jo vireillä

Vetytalous tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia pohjoisella alueella yli valtakunnan rajojen, ja pohjoismaista yhteistyötä on rakennettu tiiviisti. Erityisesti Pohjois-Ruotsissa on jo julkistettu merkittäviä määriä vetyyn liittyviä hankkeita, jotka konkretisoituessaan tulevat tarjoamaan liiketoimintamahdollisuuksia myös Meri-Lapin yrityksille. Myös Norjan puolella on vireillä lukuisia vetyhankkeita.

”Digipolis pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, ja yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan säännöllisesti”, Rautio kertoo. ”Vetyhankkeen kansainvälinen yhteistyö on ollut vilkasta, ja pohjoismaisella tasolla on tältä pohjalta suunnitteilla toimia tulevaisuudessa.”

Teolliset suurhankkeet vaativat infraa ja osaamista

Vetyhankkeiden toteutuminen Meri-Lapissa edellyttää sekä osaavaa työvoimaa että riittäviä panostuksia infraan. Infrastruktuuria haastavat erityisesti teollisten hankkeiden jatkuvasti kasvavat suuruusluokat. Vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantomäärätavoitteet ovat kasvaneet merkittävästi, mikä asettaa paineita erityisesti sähköverkolle.

”Se, mikä riitti eilen, ei riitä enää huomenna”, Rautio toteaa. ”Tätä nykyä suurin osa hankkeista vaatisi 400 kilovoltin sähkölinjan, T/Kem -kaavamerkinnän ja lyhyet logistiset yhteydet. Kaksi jälkimmäistä yleensä järjestyykin, mutta 400 kilovoltin sähkölinja onkin haastavampi toteuttaa rakennetussa ympäristössä, vaikkakaan ei toki mahdoton.”

Osaajien tarpeeseen Kemissä pyritään jo nyt vastaamaan koulutuksella.

”Ensimmäisen hankkeen rakentuessa uudenlaista osaamista tarvitaan, mutta tähänkin Lapin AMK jo varautuu koulutusohjelmissaan, joten Meri-Lappi on hyvin valmistautunut toteuttamaan vihreää siirtymää”, Rautio kehuu.

Katse biohiileen ja synteettisiin polttoaineisiin

Elokuussa päättyvän hankkeen jatko on jo suunnitteilla ja haussa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti vedystä valmistettavat synteettiset polttoaineet ja biohiili ovat tulevaisuuden selvitettäviä kokonaisuuksia.

”Hankkeiden etenemisestä tiedotetaan, kun asiat etenevät suotuisasti”, projektipäällikkö Rautio sanoo. ”Kestävä energiatalous tulee joka tapauksessa olemaan merkittävässä roolissa Digipoliksen tulevaisuuden toiminnassa.”