Ajankohtaista

Lappi hakee kasvua vihreän siirtymän edelläkävijyydellä

31.03.2022

Lapin elinkeinoelämän visio on olla pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun. Kasvua haetaan vihreän siirtymän edelläkävijyydellä. Tähän on erinomaiset mahdollisuudet, sillä vahvistettuja investointeja vihreään siirtymään liittyen pohjoisilla alueilla on miljardien eurojen arvosta. Yritykset hakevat yhdessä kasvua vahvistamalla yhteistyötä, panostamalla kestävään luonnonvarojen käyttöön ja kansainvälisyyteen. 

 

 

- Alueen kolme tukijalkaa ovat metalli, matkailu ja metsät ja ne luovat pohjan laajalle investointipotentiaalille. Digitalisaatiolla on iso merkitys ja kasvava energian tarve edistää myös energia-alan investointi- ja kehitysmahdollisuuksia Lapissa. Tavoitteemme on luoda Lapista alusta uudenlaiselle yhteistyölle, kansainvälinen solmukohta luonnonvarojen kestävälle käytölle ja vastuulliselle kasvulle. Kun yritykset menestyvät ja luovat työmahdollisuuksia, täällä on kaikkien hyvä asua ja elää”, sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Lapin elinkeinoelämä haluaa tehdä alueesta pohjoisen Euroopan vetovoimaisimman ja kestävimmän kasvuympäristön. Uuden pitkän tähtäimen tavoitteen suunnitteluun osallistui Lapissa toimivia yrityksiä ja vaikuttajia, suunnittelutyötä on johtanut Lapin kauppakamari. Yhteisen vision kirkastaminen nähtiin tarpeelliseksi, jotta Lapin elinkeinoelämästä välittyisi valtakunnan tasolle ja päätöksentekoon jatkosta entistä yhtenäisempi viesti.

Kasvu tulee pohjoisesta

- Meidän ajatuksemme lähtee siitä, että Lappi ja pohjoinen tarjoaa koko Suomelle ratkaisuja elinvoiman kehittämiseen ja vihreään siirtymään, kunhan toimintaedellytykset ovat kunnossa. Suomessa on nyt aika kääntää katseet pohjoiseen, Ansala toteaa.

Ansala sanoo, että investointipotentiaali on kaikkineen jättimäinen ja yltää pohjoisilla alueilla tulevien vuosien aikana peräti 178 miljardiin euroon. Jo vahvistettuja investointeja Suomen Lapissa on neljän miljardin euron edestä ja suunnitteluvaiheessa on 14 miljardin euron investoinnit. Pohjois-Ruotsiin suuntautuvat vahvistetut investoinnit ovat noin 65 miljardia euroa.
- Pohjois-Ruotsin investointipotentiaali on alueen suurin ja Ruotsin merkitystä nostaa se, että suurin osa vahvistetuista hankkeista tulee sieltä, Ansala sanoo.


Kasvua haetaan vahvistamalla eri toimialojen, perinteisten ja uusien, toimintamahdollisuuksia ja investointipotentiaalia. Elinkeinoelämän perinteiset tukijalat, kaivannais- ja metalliteollisuus, matkailu ja metsät, luovat pohjan laajalle investointipotentiaalille. Lisäksi alueen perinteisen alkutuotannon vahvistuminen tukee omalta osaltaan kansallista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

”Lapin elinkeinoelämän tavoitteena ei ole olla tulevaisuudessa ainoastaan hiilineutraali, vaan lappilaiset ratkaisut auttavat laajemmalla tasolla ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lapin hiilikädenjälki auttaa koko Suomea ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, arvioi Ansala.​

Lapin yritykset haluavat kasvaa myös kansainvälisillä markkinoilla.  Lapin tavoitteena on kehittyä entistä vahvemmaksi logistiseksi solmukohdaksi, jossa niin pohjoisen kuin kansainvälisten markkinoidenkin toimijat kohtaavat.

Lapin elinkeinoelämän uuden vision suunnitteluun osallistui Lapin kauppakamarin lisäksi useita yrityksiä kaikilta Lapin keskeisiltä toimialoilta, elinkeinoelämän kannalta keskeisiä julkisen sektorin toimijoita ja Lapin kansanedustajia. Visiota on työtetty pyöreiden pöytien keskustelussa loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 2022. Työ on osa Lapin kauppakamarin Kasvua yhteistyöllä -hanketta (EAKR)   
TEKSTI: SOILE SUVANTO
VIDEO: LAPIN KAUPPAKAMARI