Ajankohtaista

Lapin ammattikorkeakoulussa alkaa ainutlaatuinen kestävyyskoulutus

25.03.2023

Lapin ammattikorkeakoulussa alkaa ensi syksynä ensimmäistä kertaa ainutlaatuinen kansainvälinen englanninkielinen kestävyysosaamisen tarpeeseen vastaava ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelma Managing Sustainability and Systems Change. Koulutusohjelmaan voi hakea parhaillaan yhteishaun kautta. 

sannatynilapinamk25032023

Uusi koulutusohjelma on ainutlaatuinen.

"Emme ole tällä hetkellä löytäneet kartoituksissa muita tällä teemalla olevia koulutuksia, joissa transformatiivinen oppiminen ja systeemimuutos olisi näin vahvasti tuotu osaksi tutkintokoulutusta. Transformatiivisen eli uudistavan oppimisen ja työskentelyn taidot ovat keskiössä ja niillä pystytään luomaan syvemmän tason reflektoinnin ja oppimisen tiloja", yliopettaja Sanna Tyni Lapin ammattikorkeakoulusta kertoo koulutusohjelmasta.

Koulutukseen haetaan opiskelijoita sekä Suomesta että Suomen ulkopuolelta.

"Toiveenamme on, että saisimme kokoon eri aloja edustavien monikulttuurisen opiskelijoiden ryhmän ja vahvistaisimme näin kestävyyshaasteiden parissa vaadittavia monialaisia kokoonpanoja ja kykyä työskennellä erilaisissa tiimeissä", Tyni kuvailee.

Koulutukseen voi hakea monelta alalta

Opiskelijoiksi haetaan opiskelijoita, joilla on sisäistä motivaatiota edistää kestävyyttä, systeemimuutosta, kiertotaloutta ja vihreää siirtymää.

"Koulutuksen keskiössä on hyvin vahvasti tahtotila toimia muutoksentekijänä sekä organisaatioiden sisällä, että osana yhteiskuntaa. Tästä syystä emme ole myöskään halunneet rajata koulutusta vain yhdelle tai kahdelle koulutusalalle, koska muutoksentekijöitä tarvitaan alasta riippumatta. Uskoisin, että MaSS-koulutus tarjoaa uusia näkökulmia heille, jotka ovat valmiita tutustumaan uusiin näkökulmiin, toimintatapoihin sekä haastamaan sekä itseään, että toimintaympäristöään uusien toimintamallien käyttöönottoon", Tyni kertoo.

Koulutus toteutetaan pääasiassa etäopintoina, joita tukevat yksi tai kaksi lähijaksoa.

"Ydinopinnot muodostuvat kestävän kehityksen, kiertotalouden ja vastuullisuuden teemojen ympärille, joiden rinnalla vahvistetaan transformatiivisen toiminnan ydintaitoja. Ydinopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus valita juuri omaa osaamista parhaiten täydentäviä profiloivia opintojaksoja opintotarjonnastamme tai osoittaa aiemmin hankitun osaamisen kytkös koulutukseen, jonka opettaja voi tunnustaa ja siten opiskelijalle opintosuoritteiksi hyväksi lukea", Tyni selvittää.

Vihreä siirtymä ja kestävyyshaaste on globaali asia

Lapin ammattikorkeakoulussa lähdetään jännittävin mielin toteuttamaan uutta koulutusohjelmaa.

"Jännittäväähän tämä on. Ydinteemat ovat meille ohjaajille tuttuja, mutta tuomme ne täysin uudella tavalla ja osalle meistäkin uuden pedagogisen menetelmän eli transformatiivisen oppimisen kautta osaksi koulutusta. Monialainen ja eri kulttuuritaustoista muodostuva ryhmä tuo meidät aidosti globaalin kestävyyshaasteen kanssa työskentelyn äärelle. Kestävyyshaasteet eivät tunnista maantieteellisiä rajoja ja on mielenkiintoista nähdä, miten me asiantuntijat myös kykenemme toimimaan aidosti kansainvälisesti toimien" Tyni pohtii.

Kestävyysosaamisen tarve on akuutti 

Kestävyysosaamisen tarve on akuutti työelämässä.

"Työelämä maasta riippumatta on nyt samassa tilanteessa, jossa meidän on valtioina, EU:na ja globaalina verkostona pystyttävä toimimaan kestävämpää tulevaisuutta rakentaen. Tähän tarvitsemme asiantuntijoita alasta riippumatta sekä erityisesti osaamista työstää näitä monitahoisia ja haastavia ongelmavyyhtejä", Tyni sanoo.

Uuden koulutusohjelman on tarkoitus vastata tähän tarpeeseen.

"Uskon koulutuksen vastaavan työelämän tarpeisiin, sillä kestävän kehityksen ja kiertotalouden asiantuntijoiden tarve on todellinen sekä yrityksissä, että julkisella sektorilla", Tyni sanoo.

Koulutusohjelmaan voi hakea yhteishaussa.  Opinnot YAMK-tutkintoon alkavat syksyllä 2023. 

Lisätietoa koulutusohjelmasta:

MASTER OF MANAGING SUSTAINABILITY AND SYSTEMS CHANGE

TEKSTI JA GRAFIIKKA: SOILE SUVANTO