Ajankohtaista

Kolmikymppinen Kemin Teknologiakylä kehittää toimintaansa

25.10.2022

Kemin Digipolis Oy on käynnistänyt Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää teknologiakylän toimintaa. Päämääränä on yritysten liiketoiminnan kasvu- ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden edistäminen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Alueen mahdollisuuksien tunnistaminen on käynnistynyt kyselyllä, joka on lähetetty alueen toimijoille.

Digipolis Kemin teknologiakylä-49-1
Kemin Teknologiakylä sijaitsee noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta alle kymmenen minuutin matkan päästä lentokentästä ja minuutin matkan päästä valtatiestä. Kuva: Kuvavuorinen

Kemin Teknologiakylässä toimii noin 50 yritystä useilta eri toimialoilta. Tietokadulla Kosmos ja Compus -kiinteistöissä toimii myös Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampus. Louhi ja Paasi sekä Sammonkadulla sijaitsevassa Sampo kiinteistöissä toimii ammattiopisto Lappian yksiköitä.

Meri-Lappi on Pohjois-Ruotsin vihreän siirtymän välittömässä läheisyydessä

Digipoliksen Teknologiakylä on toiminut yritysten toimipaikkana jo yli 30 vuotta ja pisimmät asiakassuhteet ovat miltei yhtä pitkiä. 

”Teknologiakylä -konseptia ei ole uudistettu pitkään aikaan. Kemi, ja koko Meri-Lappi on keskellä negatiivista ja positiivista äkillistä rakennemuutosta, Pohjois-Ruotsin vihreän siirtymän teollisuusloikan välittömässä läheisyydessä. Tässä tilanteessa teknologiakylä on entistä kriittisempi elinvoimatekijä”, sanoo Kemin Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka.

Hankkeessa toteutettavien kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen avulla kartoitetaan olemassa olevien toimijoiden tarpeita ja toiveita liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Hankkeen toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuden kartoittaa, kehittää ja löytää uusia alueen toimijoille suunnattuja palveluja kiertotalouden ja digitalisaation tuomat liiketoimintapotentiaalit huomioon ottaen.

Teknologiakylä on oleellinen kasvumoottori Meri-Lapin alueella - kyselyyn vastaaminen on tärkeää 

Alueen mahdollisuuksien tunnistaminen on käynnistynyt kyselyllä, jolla kartoitetaan Teknologiakylän alueen toimijoita ja toimintaa yleisellä tasolla. Kyselyyn voi vastata lokakuun loppuun mennessä. Teknologiakylä 3.0 on uusi askel Meri-Lapin tietointensiivisten palveluyritysten toimintaympäristön kehittämisen sarjassa. 

"Kemin Teknologiakylä yrityspuistona, kampuksena ja kehittämisen keskittymänä on oleellisen tärkeä kasvumoottori Meri-Lapin alueella sekä laajemminkin koko maakunnassa bio- ja kiertotalouden sekä kaivostoiminnan kasvavassa klusterissa. Kemi – Keminmaa - Simo –aluetta koskevassa äkillisen rakennemuutoksen -ohjelmassa keskeinen lähtökohta on luoda kasvua alueella olemassa olevien yritysten lähtökohdista, sekä uusien yritysten sijoittuminen alueelle”, Heikka toteaa. 

Kemin Digipolis Teknologiakylä 3.0 -hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hankkeessa korostuu prosessi, jonka lopputuloksena syntyy Kemin Teknologiakylän kehittämissuunnitelma.

”Päämääränä on olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kasvattaminen, sekä yritysten tarpeeseen soveltuvan työvoiman saatavuuden edistäminen kehittämällä menetelmiä kysynnän ja tarjonnan kohtaantohaasteiden ratkaisuiksi”, Kemin Digipolis Oy:n metsä- ja sahabiotalouden ja kiertotalouden asiantuntija Tytti Ahoranta sanoo.

Teknologiakylä 3.0 -kehittämishanke kestää toukokuun 2024 loppuun saakka


Digipolis -Kemin Teknologiakylän toiminnan asiantuntijana hankkeessa toimii Kemin Digipolis Oy:n asiakkuuspäällikköhteeri Leena Enbuske

"Toivomme, että yritykset vastaisivat ahkerasti kyselyyn, joka on lähetetty Teknologiakylässä toimiville yrityksille. Vastausaikaa on tämän kuun loppuun saakka.", Enbuske kertoo.

Hanke on alkanut kesäkuussa 2022 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Hanketta rahoittaa Lapin Liitto.

https://www.digipolis.fi/fi/hankkeet

TEKSTI: SOILE SUVANTO