Ajankohtaista

Kolmikymppinen Digipolis juhlii vireänä - teknologiakylä Kemissä on täynnä elämää

13.03.2023

Digipolis - Kemin Teknologiakylä juhlii tänä vuonna kolmikymppisiään. Kylä on täynnä yrityselämää ja alueella toimii noin 50 yritystä, jotka työllistävät kaikkiaan 500 henkilöä. Toimitilojen käyttöaste on aina ollut erinomainen ja yritykset ovat tuoreessakin kyselyssä kertoneet olevansa hyvin tyytyväisiä kylän toimitiloihin ja palveluihin.

dpol4

Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen aamupalatilaisuuteen Digipoliksella, Kemin Teknologiakylässä 2. maaliskuuta osallistui noin 40 alueen toimijaa. Kuvassa Kemin Digipolis Oy:n toimitusjohtaja ja Kemin kaupungin elinvoimajohtaja Kimmo Heikka kertoo Digipolisnewsista, joka on Kemin Digispolis Oy:n tuottama uusi digitaalinen yrityselämän viestintäkanava. KUVA: LEENA ENBUSKE

Virkeä kylä haluaa edistää verkostomaisen yhteistyön mahdollisuuksia viime kesänä alkaneen Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen avulla. Verkostoja hyödyntämällä yritysten on mahdollista päästä nopeammin käsiksi tarvitsemaansa tietoon ja osaamiseen. Vaikka tietoa ja osaamista on nykyään saatavilla lähes rajattomasti, on maantieteellisellä läheisyydellä edelleen suuri merkitys vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisessa.

Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeessa haastatellaan parastaikaa alueella toimivia yrityksiä. 

"Haastatteluilla kartoitamme alueen toimijoiden tarpeita ja toiveita liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi kiertotalouden ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet huomioiden. Kuuntelemme yrityksiä herkällä korvalla. Haastatteluiden lisäksi teemme yrityksille kyselyitä ja keväällä järjestämme hankkeen ensimmäisen alueen toimijoille suunnatun työpajan", hankkeen projektipäällikkö Tytti Ahoranta kertoo.

Verkostotoimintaa kehitetään yhdessä tekemisen suuntaan

Ahoranta kertoo, että haastatteluissa on tullut esiin esimerkiksi tarve kylän yritysten verkostoitumisen kehittämiselle.

"Verkostotoiminnan keskiössä on tiedon jakaminen ja vaihtaminen, jonka avulla toimijoiden tietovaranto ja osaaminen moninkertaistuu. Yhdessä tekeminen on vuorovaikutuksessa merkityksellistä", Ahoranta pohtii.

Teknologiakylän kehittämishankkeessa mietitään myös sitä, miten verkostojen, yhteistyökumppaneiden, muiden asiantuntijayritysten, alueen klusteria sekä  alueella toimivien oppilaitosten läheisyyttä ja niiden TKI-toimintaa (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiot) voidaan hyödyntää vielä nykyistäkin paremmin.

"Taka-ajatuksena on tietenkin yrityksien kasvun mahdollisuuksien parantaminen", Ahoranta selventää.

digipolis10

Kemin Teknologiakylä 3.0 -hanke alkoi kesällä 2022 ja kestää toukokuun 2024 loppuun saakka. KUVA: LEENA ENBUSKE

Yrityshaastatteluissa on saatu myös konkreettisia ideoita, joihin voidaan reagoida nopealla aikataululla.

"Esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä on tulossa Sensorin edustalle kevään aikana", kertoo asiakkuusvastaava Elina Martimo Kemin Teollisuuskylä Oy:stä.

Kemin Digipolis Oy käynnisti kesäkuussa 2022 Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen tavoitteenaan kehittää teknologiakylän toimintaa. Päämääränä on yritysten liiketoiminnan kasvu- ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden edistäminen.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hanke kestää toukokuun 2024 loppuun ja sitä rahoittaa Lapin Liitto.

dpol7

Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen projektipäällikkö Tytti Ahoranta kertoo, että kolmikymppisen kylän järjestyksessään kolmas kehittämisvaihe on lähtenyt käyntiin hyvin. Kemin Digipolis Oy:n toimitusjohtaja, Kemin kaupungin elinvoimajohtaja Kimmo Heikka sanoo, että teknologiakylän sijainti suurteollisuuden välittömässä läheisyydessä on sen valttikortti. KUVA: LEENA ENBUSKE

TEKSTI: SOILE SUVANTO