Ajankohtaista

Kemin biotuotetehdas käynnistyy ­– tehokkuus maailman huippua

20.09.2023

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas aloittaa toimintansa Kemissä. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian merkittävin investointi.

Digipolis-tehdas-metsa-1200x897px

Kemin biotuotetehdasta on rakennettu kaksi ja puoli vuotta, ja rakentaminen on edennyt suunnitellusti aikataulussaan.

”Tehtaan käynnistymistä on odotettu innolla jo alkuvuodesta lähtien, jolloin tehtaan koekäyttö aloitettiin osastoittain”, kertoo tehtaanjohtaja Tomi Seppä. ”Täysin fossiiliton biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos, ja sen ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus on maailman huippua. On hienoa päästä käynnistämään Suomen metsäteollisuushistorian merkittävin investointi juuri täällä Kemissä.”

Puusta on moneksi

Kemin tehtaalla valmistetaan havu- ja lehtipuusellun lisäksi lukuisia muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, puun kuoresta valmistettavaa tuotekaasua, biopellettejä sekä rikkihappoa tehtaan omiin tarpeisiin.

”Myös muita biotuotteita kehitetään jatkuvasti”, Seppä kertoo. ”Metsä Groupin Äänekoskella sijaitsevissa koelaitoksissa testataan myös tekstiilikuidun valmistamista sellusta sekä esimerkiksi kuitupohjaisen pakkausmateriaalin valmistamista. Tuotannollisista laitoksista ei ole vielä mitään päätöksiä, mutta Kemin tehdasalueella on runsaasti tilaa uusille toiminnoille.”

Metsä Groupin biotuotetehdaskonsepti perustuu ajatukseen siitä, että kaikki raaka-aineet ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään 100-prosenttisesti lisäarvoa tuottavina biotuotteina.

”Tarkoituksena on rakentaa Kemin biotuotetehtaasta biotalouden ekosysteemi, jossa emme tee kaikkea itse vaan tarjoamme kumppaneillemme alustan hyödyntää tuotantomme sivuvirtoja erilaisiin lisäarvoa tuottaviin biotuotteisiin”, Seppä kertoo.

Metsä Fibrellä uskotaan pohjoisesta puusta tuotetun kuidun kysynnän vahvistuvan pitkällä aikavälillä erilaisten megatrendien mukana.

”Sellu on erinomainen raaka-aine ihmisten jokapäiväisessä elämässä käyttämiin tuotteisiin kuten hygieniapapereihin, pakkauskartonkiin ja erikoispapereihin”, toteaa Seppä.

Tehdas on merkittävä työllistäjä

Kemin biotuotetehdas työllistää tehtaalla noin 250 henkilöä. Kemin vanhan sellutehtaan työntekijät ovat siirtyneet biotuotetehtaan palvelukseen, ja uutta ammattitaitoista työvoimaa on myös saatu palkattua Kemin alueelta.

Yhteensä tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan 2500 työntekijää, josta 1500 on uusia työpaikkoja. Uusista työpaikoista valtaosa syntyy puunkorjuuseen ja -kuljetukseen. Siihen työvoiman löytyminen Pohjois-Suomesta on ollut haastavampaa, mutta tähän on osattu varautua hyvissä ajoin.

”Erilaisten hankkeiden avulla olemme saaneet parannettua työvoiman saatavuutta, jotta Kemin biotuotetehtaan puunsaanti saadaan varmistettua”, Seppä kertoo.

Tehtaan rakennusprojektissa on työskennellyt koko sen keston aikana yhteensä noin 15 000 eri työntekijää. Omaa projektihenkilöstöä Metsä Fibrellä on ollut noin 250, eli valtaosa projektin henkilöstöstä on urakoitsijoiden työntekijöitä. Parhaimmillaan työmaavahvuus oli alkuvuodesta 2023, jolloin työmaalla työskenteli päivittäin jopa 4000 henkilöä. Yrityksiä projektissa on ollut noin 1900, joista 1400 on ollut kotimaisia ja näistäkin valtaosa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelta.

Piristysruiske Meri-Lapin aluetalouteen

Biotuotetehtaan investoinnin aikaansaama positiivinen kierre on ollut Kemin alueella erittäin tervetullut. Rakennusaika on tuonut paljon kysyntää paitsi teollisuuden palveluyrityksille, myös paikallisille kaupoille ja palveluille. Myös moni Veitsiluodon entinen asiantuntija on työllistynyt Metsä Fibren palvelukseen.

”Kemissä on eletty äkillisen rakennemuutoksen keskellä, ja tämän monimutkaisen kokonaistilanteen kannalta on erittäin tärkeää, että positiiviset asiat menevät eteenpäin”, sanoo Kemin kaupungin elinvoimajohtaja, Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka. ”Kemi jatkaa yli satavuotista metsäteollisuushistoriaansa, ja saman aikaan on meneillään teollinen vihreä siirtymä. Uusi biotuotetehdas mahdollistaa monenlaista liiketoimintaa perustuen sekä sivuvirtoihin että päätuotteen eli sellun jalostamiseen. Pystymme tarjoamaan monentyyppisille yrityksille mahdollisuuksia sijoittua Kemiin.”

Satama on valmiina liikenteen kasvuun

Myös Kemin satamassa biotuotetehtaan aloitusta on odotettu innolla. Biotuotetehtaan investointipäätöksen myötä aloitettu sataman laajennus- ja parannushanke on saatu onnistuneesti maaliin tehtaan aloitusta tukemaan.

”Investoimme laajennukseen liikevaihtoomme nähden erittäin ison summan. Rahoittajat kuitenkin totesivat kuten me, että investointi on pitkällä aikajaksolla kannattava”, kertoo sataman toimitusjohtaja Markku Rautio. ”Tietenkin nyt investoinnista johtuen taloutemme on tiukoilla useamman vuoden, mutta investointi palvelee tulevaisuuden toimijoita ja etenkin Pohjois-Suomen hyvinvointia.”

Teksti: Noora Kangas
Kuva: Metsä Fibre