Ajankohtaista

Kemin äkillisen rakennemuutoksen hanke käynnistynyt

10.09.2021

Kemin äkillisen rakennemuutoksen hanke ÄRM-agenttihanke on käynnistynyt syyskuun alussa ja kestää vuoden 2022 loppuun saakka.  Tavoitteena ÄRM-työssä on 1000 uutta työpaikkaa Kemin seudulle. Työtä tehdään vahvassa yhteistyössä Kemin kaupungin elinkeinotoimen, Kemin Digipolis Oy:n ja Meri-Lapin elinkeinotoimijoiden välillä.

ÄRMCANVA

Aluksi haetaan poikkeaviakin ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuottavia ideoita ja uusia työmahdollisuuksien sekä osaajien houkuttelemista alueelle.

Metsä Fibren biotuotetehtaan investointi on tuonut voimakkaan positiivisen rakennemuutoksen Kemin seudulle. Samanaikaisesti Kemissä on käynnissä negatiivinen rakennemuutos Stora Enson Veitsiluodon tehtaan lakkauttamisen johdosta.

Hankkeella vahvistetaan uutta yrittäjyyttä, houkutellaan uusien yritysten tuloa Kemiin sekä autetaan olemassa olevia yrityksiä uudistumaan. Tavoitteena on saavuttaa kasvua yrityksiin, luoda uusia prosesseja ja kehittyviä, kestäviä mekanismeja sekä vahvistaa vihreää siirtymää. Hankkeen toimenpiteillä lisätään Kemin alueen houkuttelevuutta, pitovoimaa ja elinvoimaa sekä kehitetään yritysten ekosysteemejä.

Toimijoiden yhteistyötä vahvistamalla lisätään ja käynnistetään uutta koulutusta, luodaan uutta osaamista ja uutta palveluliiketoimintaa. Kohderyhminä ovat erityisesti teollisuuden rajapinnassa toimivat asiantuntija- ja palveluyritykset.

Tavoitteena on nostaa esiin myös uutta yrittäjyyttä, hakea yhdessä Invest in -toiminnalle uusia toimintatapoja ja vahvistaa yhteistyötä Kemin kaupungin elinkeinotoimen, Kemin Digipolis Oy:n ja Meri-Lapin elinkeinotoimijoiden välillä.

Hanketta rahoittaa Lapin liitto AKKE-rahoituksella.