Ajankohtaista

Kemi-Tornion alueen yrittäjille kahdeksan miljoonaa lisärahoitusta äkilliseen rakennemuutokseen

18.08.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt ELY-keskukselle 8,2 miljoonaa euroa lisärahoitusta yritystukiin Kemi-Tornion seudun äkillisen rakennemuutostilanteen tueksi. Myönnettävän rahoituksen pääpaino on hankkeissa, joilla luodaan alueelle uusia työpaikkoja ja merkittävää kasvua, jotta Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisen aluetaloudelliset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieneksi.

canvajannelle

Tukimuotona on yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin, jota haetaan sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa. Hankkeen vaikutusten tulee kohdistua Kemi Tornion alueelle. Yrityksen toimipaikka voi olla muualla kuin Kemi Tornion alueella. 

EAKR-tuen osalta hakemukset tulee jättää käsittelyyn lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen toteutusaika voi olla enintään 31.8.2023 asti. 

Rahoitusta voidaan myöntää pk-yritysten merkittäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin, joilla luodaan uutta yritystoimintaa, merkittävää kasvua ja uusia työpaikkoja Kemi-Tornion seudulle. Hakemus voi sisältää esimerkiksi palvelu- ja tuotantotilojen rakentamista, kone- ja laitehankintoja, innovaatioiden kaupallistamista, uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvitystyötä, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tai kansainvälisten markkinoiden kartoittamista.

Lisätietoja allaolevien linkkien kautta. Hakijoiden toivotaan ottavan yhteyttä yritysasiantuntijoihin ennen hakemuksen jättämistä.

LISÄTIETOA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSESTA

ESITE

RAHOITUSLINJAUKSET

SÄHKÖINEN HAKEMUS

TEKSTI JA KUVA: SOILE SUVANTO