Ajankohtaista

INVEST IN VEITSILUOTO tukee yritysten sijoittumista Veitsiluodon yrityspuistoon ja Kemin seudulle

04.11.2021

Invest in Veitsiluoto -hanke alkaa houkutella uusia yrityksiä Kemi – Keminmaa – Simo – alueille ja tukee yritysten sijoittumista Veitsiluodon tehdasalueen yrityspuistoon. Invest in Veitsiluoto on osa Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on minimoida Stora Enson tehtaan sulkemisen negatiiviset vaikutukset ja luoda alueelle jopa tuhat uutta työpaikkaa. Hankkeen toteuttaa Kemin Digipolis Oy yhteistyössä Stora Enson, Kemin kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa.

Perämeren kaaren vetovoimaisin yrityspuisto on keskellä pohjoisen investointeja, sanoo Kemin Digipolis Oy:n tj Kimmo Heikka. #InvestInVeitsiluoto

Kolmivuotisen hankkeen tavoite on kaksiosainen: tuetaan Stora Enson johtamaa prosessia saada uusia yrityksiä Veitsiluodon tehdasalueelle ja toisaalta houkutellaan uusia yrityksiä Kemi – Keminmaa – Simon vetovoimaisille alueille.

Digipolis toimii paikallisena käytännön operaattorina 

Syyskuussa toimintansa lopettaneen sellu- ja paperitehtaan tilalle Veitsiluotoon kehitetään kansainvälisen tason teollista yrityspuistoa, jonne odotetaan sijoittuvan niin suuria ankkuriyrityksiä kuin myös joukko monialaisia pk-yrityksiä. Stora Enso valitsi kesällä EY:n kumppanikseen sijoittumisprosessien toteuttamiseen.

Kemin Digipolis Oy toimii paikallisena operaattorina muun muassa  järjestäen käytännön ratkaisuja alueelle sijoittuville uusille yrityksille.

Veitsiluodon alueen lisäksi uusia yrityksiä tavoitellaan Kemin, Keminmaan ja Simon alueille. Painopiste on pk-yrityksissä myös palveluihin, kauppaan ja matkailuun.

”Pohjoisessa on vahva suurten investointien veto niin Suomessa kuin Ruotsissa. Kemin Veitsiluoto, Perämeren kaaren vetovoimaisin yrityspuisto on keskellä pohjoisen investointeja. Mahtava sijainti, jonka vetovoima tukee muutakin talousalueen kehittymistä. ”, Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka sanoo.

Rakennemuutos muodostaa aluetaloudelle hetken uusiutua ja Invest In Veitsiluoto -hankkeen avulla on mahdollisuus monipuolistaa elinkeinorakennetta kestävästi ja edistää samalla vihreää siirtymää, sanoo Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. #InvestInVeitsiluoto

 

Rakennemuutostilanne muodostaa aluetalouden uusiutumishetken, sanoo Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen.

"Metsäteollisuus – biotalous jatkaa erittäin vahvana Kemissä, mutta nyt on tilaa myös aivan uusille avauksille. On oleellista kehittää toimintamalleja, jotka ovat akuuttiin tilanteeseen sopivia, mutta myös pitkällä aikavälillä toimivia. Kemi haluaa edistää vihreää siirtymää ja elinkeinorakenteen monipuolistumista.”, toteaa Ruotsalainen.

Teollinen kiertotalous yhdistää Veitsiluodon yrityspuistosta kiinnostuneita yrityksiä

Vaikka hanke ei ole vielä lähtenyt liikkeelle, kymmenet eri alojen yritykset ovat osoittaneet kiinnostuksensa sijoittua Veitsiluodon alueelle. ”Jos pitää nimetä yksi asia, joka yhdistää näitä yrityksiä, niin se on kiertotalous – teollinen kiertotalous.

Kiertotaloustyöllä ja -verkostoilla vaikuttaisi olevan huomattava merkitys Veitsiluodon yrityspuiston ja laajemmankin toimintaympäristön muodostumisessa.”, Heikka toteaa.

Stora Enso satsaa Invest In Veitsiluotoon myös rahaa

Invest In Veitsiluoto -hanke tehdään yhteistyössä toimijoiden kanssa alueellista yhteistyöverkostoa hyödyntäen. ” On hienoa, että pääsemme syventämään yhteistyötä Stora Enson kanssa. Invest In Veitsiluoto -hanke ei olisi mahdollinen ilman yhteistyötä ja Stora Enson erittäin merkittävää rahoitusta", Heikka päättää.

Stora Enso ilmoitti kesäkuussa 2021 sellun ja paperin tuotannon lopettamisesta Kemin Veitsiluodossa. Tuotanto päättyi syyskuun lopussa. Veitsiluodon saha jatkaa edelleen toimintaansa.

Stora Enso lahjoittaa hankkeeseen 200 000 €. Pohjois-Pohjanmaan elystä on haettu hankerahoitusta 800 000€. Kemin Digipolis Oy on kehitysyhtiö, jonka omistavat Kemin kaupunki, Tornio, Oulun yliopiston tukisäätiö, Keminmaa, Tervola ja Simo.

INVESTINVEITSILUOTO0411202KARTTA-1

KIMMO HEIKAN KUVA: JAN ÅQVIST

MATTI RUOTSALAISEN KUVA: NINA SUSI

TEKSTI JA GRAFIIKKA: SOILE SUVANTO