Ajankohtaista

Green North Energy Veera Kiiskinen ACEF2024 -forumissa: Energiasiirtymä tarvitaan nopeasti

30.05.2024

ACEF2024 -forumin seminaaripäivänä 30. toukokuuta puhunut Project and Development Lead Veera Kiiskinen Green North Energystä sanoo, että energiasiirtymä tarvitaan nyt ja nopeasti. Yksi ratkaisu, jolla päästöjä saataisiin alas, olisi vihreä ammoniakki, sanoo Kiiskinen.

veerakiiskinen30052024acef

Project and Development Lead Veera Kiiskinen Green North Energy oystä piti puheenvuoron 30. toukokuuta ACEF2024 -forumissa. KUVA VIDECAM

"Tällä turvataan omavaraisuutta ja kun hankitaan materiaaleja, meillä on vastuu sekä alku- että loppupäässä ketjua ja kunnioittaa korkeita standardeja ja kaikkia kiertotalouden periaatteita", Kiiskinen sanoo.

Kiiskinen muistutti puheenvuorossaan, että tällä hetkellä maapallon resursseista yhdeksästä resurssiarvosta ylitetään jo kuusi. "Energiasiirtymä aiheuttaa sen, että kriittisten aineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti. Fakta on se, että materiaalivarat eivät tule riittämään. Meidän pitää miettiä koko arvoketju uusiksi ja ottaa kaikki asiat pöydälle esimerkiksi materiaalien kestävyydestä, korjattavuudesta ja käyttöiästä lähtien. Materiaalien kierrättäminen on vain pieni osa pakettia."

Irti tunnelinäöstä ja koko arvoketju pöydälle

"Toivoisin, että luopuisimme tunnelinäöstä ja nostaisimme koko arvoketjun pöydälle."

Suomalainen Green North Energy on tehnyt aiesopimukset vihreiden vety- ja ammoniakkilaitosten perustamisen selvityksestä Porin ja Kemin kaupunkien kanssa. Yhtiö pystyy hyödyntämään Business Finlandin tuella kehittämäänsä tuotantokonseptia, jota se soveltaa jo Naantaliin rakentuvassa pilottilaitoksessa. Yhteensä yli miljardin euron suunnitelluilla investoinneilla tähdätään vihreän siirtymän vauhdittamiseen, huoltovarmuuden paranemiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.

VeeraKiiskinenACEF2024-2