Ajankohtaista

Eurooppalainen Rosewood -metsäalan verkosto ja monikäyttöiset CLT-levyt esittäytyvät

16.03.2022

 

Eurooppalainen Rosewood -metsäalan verkosto ja monikäyttöiset CLT-levyt esittäytyvät webinaarissa maaliskuun lopussa. ROSEWOOD4.0 -hankkeessa hyödynnetään Euroopan eri alueilla olevaa osaamista puun kestävän liikkuvuuden edistämiseksi. CLT Access Matting -hankkeessa taas testataan CLT-levyjen soveltuvuutta parantamaan pehmeiden kohteiden maaperän kantavuutta ja tilapäisinä siltaratkaisuina esimerkiksi ojien ylityksiin. 

Projektipäällikkö Tytti Ahoranta Kiertotalouskeskuksesta esittelee webinaarissa CLT-levyjen tuotesuunnittelun näkökulmia. Projektipäällikkö Anne Saloniemi Lapin ammattikorkeakoulusta kertoo koko hankkeesta ja erikoistutkija Kari Mäkitalo Luonnonvarakeskuksesta valottaa, miten CLT-hanke sai alkunsa. CLT-levyjen testausten käyttökokeiden kokemuksista kertoo tutkija Harri Lindeman Luonnonvarakeskuksesta. 

Rosewood hankkeen parhaista metsäalan käytännöistä ja uusista innovaatioista sekä toimijoiden yhteistyöstä kertoo projektipäällikkö Merja Laajanen  Lapin ammattikorkeakoulusta. 

Webinaari järjestetään 30. maaliskuuta kello 13-15 ja siihen tulee ilmoittautua 28. maaliskuuta mennessä. 

Ilmoittaudu tästä webinaariin:

Ilmoittautuminen

Bio- ja metsätalous ja kestävä kehitys

Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus ovat mukana ROSEWOOD4.0 hankkeessa, jossa haetaan erityisesti digitaalisia käytäntöjä puuraaka-aineen liikkeelle saamiseksi. Hankkeen toimilla edistetään bio- ja metsätalouden kestävää kehitystä ottamalla huomioon mm. metsävarojen riittävyys, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä.

Hankkeessa on mukana 21 partneria ja se on rahoitettu Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Hanke jatkuu kesäkuun 2022 loppuun ja budjetti on kaksi miljoonaa euroa. Hankkeen kotisivut osoitteessa:https://rosewood-network.eu/

Puunkorjuu ja CLT-levyt

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting) -hankkeessa testataan CLT-levyjen soveltuvuutta pehmeiden kohteiden maaperän kantavuuden parantamiseen. Samalla testataan CLT-levyjen soveltuvuutta tilapäisinä siltaratkaisuina esimerkiksi ojien ylityksiin. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla edistetään ympärivuotista puunkorjuuta, suojataan maan pintaa mahdollisilta korjuuvaurioilta, lyhennetään metsäkuljetusmatkoja, ja siten parannetaan puunkorjuun energiatehokkuutta. 

Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan tuotestandardin mukaisen puutavaran sijaan sahateollisuuden sivuvirroista. Samalla saadaan tietoa mahdollisuudesta kasvattaa levyjen valmistuksen materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta. 

Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset testauskohteet, tehdään kannattavuus- ja lujuuslaskelmia, valmistetaan levyjen prototyypit sekä suoritetaan maastotestauksia. Lisäksi järjestetään demonstraatioita, joissa tuloksia esitellään maastossa. Hankkeessa kerätään tietoperusta CLT-levyjen ominaisuuksista maan kantavuuden parantamisessa erilaisissa olosuhteissa.

Ohessa linkki juttuun viime kesän maastotestauksista Hirvaalla:

https://www.digipolis.fi/ajankohtaista/suomessa-testataan-ensimmaista-kertaa-clt-levyjen-sopivuutta-puunkorjuuseen-pehmeilla-mailla

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Lapin ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja. Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen metsäkeskus, Kemin Digipolis Oy ja Luonnonvarakeskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana joko suoraan tai välillisesti muun muassa CLT-levyjen valmistajat, metsäteollisuuden yritykset, metsäpalveluyritykset, puunkorjuuyritykset, oppilaitokset, puutuoteteollisuus sekä maanrakennus- ja kaivosteollisuus. 

https://www.digipolis.fi/kiertotalouskeskus/hankkeet

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/clt-levyt-maanpinnan-kantavuuden-vahvistajana-puunkorjuussa

TEKSTI JA VIDEO: SOILE SUVANTO