Ajankohtaista

Digipolis - Kemin Teknologiakylän vahvuus on sijainti Lapin suurteollisuuskeskittymän ytimessä - yrityksiä kuunnellaan herkällä korvalla

18.11.2022

Digipolis - Kemin Teknologiakylän valttikortti on sen sijainti Lapin suurteollisuuden ytimessä.  Yritykset pitävät Digipolis - Kemin Teknologiakylän tiloja sijainniltaan keskeisinä, helposti saavutettavina, hyvinä ja joustavina. Kaikki tarvittavat yritystoimintaa tukevat palvelut löytyvät alueelta. Tiedot ilmenevät yrityskyselystä, joka liittyy Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeeseen. Hankkeessa on tavoitteena kehittää kolmikymppisen teknologiakylän toimintaa.

teknologiakyläkuva3

Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen projektipäällikkö Tytti Ahoranta keskustelee Digipolis - Kemi teknologiakylän kehittämisestä teknologiakylän aamiaistilaisuudessa Dekra Oy:n tarkastusinsinööri Tiina Vakkalan kanssa. Aamiaistilaisuudessa muun muassa kerrottiin yrityskyselyn tuloksista. KUVA: DIGIPOLIS

 

”Muiden asiantuntijayritysten läheisyys, tekniikan yksikön läheisyys, alueen klusteri.”

Yritykset pitävät alueen sijaintia ja toimitiloja hyvinä ja joustavina sekä oheispalveluita toimivina.

”Valmis toimitilaratkaisu, josta kaikki tarpeellinen löytyy. Kohtuulliset kustannukset. Mahdollisuus tarpeen mukaan lisäneliöiden saamiseen.”
”Muiden asiantuntijayritysten läheisyys, tekniikan yksikön läheisyys, alueen klusteri.”

”Pitäisi saada tilaajat ja toimijat kohtaamaan, missä kuulisi asiakkaiden tarpeita ja missä voisimme esitellä omaa osaamista ja potentiaalia."

Yritykset toivovat lisää toimijoiden kohtaamismahdollisuuksia ja esimerkiksi oppilaitosyhteistyötä.

”Oppilaitosyhteistyö, paikallisen AMK:n automaatiokoulutuksen ja sen yhteydessä IT-koulutuksen terävöittäminen. Alueelle on tullut viime aikoina uusia yrityksiä. Kaikilta osin ei ole tarkkaa tietoa toimialasta ja yrityksen koosta paikallisesti. Nykytilanteesta olisi mielenkiintoista saada jonkinlaista informaatiota."

”Pitäisi saada tilaajat ja toimijat kohtaamaan, missä kuulisi asiakkaiden tarpeita ja missä voisimme esitellä omaa osaamista ja potentiaalia."

Kasvun esteiksi yritykset nimeävät muun muassa osaavan työvoiman saatavuuden ja rajatun markkina-alueen.

"Tietyn alan työntekijöiden saatavuus on haastavaa."

 

”Tietyn alan työntekijöiden saatavuus haastavaa.”

 

Digipolis kuuntelee yrityksiä herkällä korvalla


Uudet ideat jalostuvat uusiksi tuotteiksi yhä useammin usean eri toimijan vuorovaikutuksessa ja näistä meillä on jo esimerkkejäkin. Yhteistyöhön kannustaa se, että yhdelläkään yrityksellä, korkeakoululla tai tutkimuslaitoksella ei ole hallussaan kaikkien maailman ihmisten osaamista.", Kemin Teknologiakylä 3.0 hankkeen projektipäällikkö, metsä- ja sahabiotalouden ja kiertotalouden erityisasiantuntija, projektipäällikkö Tytti Ahoranta Kemin Digipolis Oy:stä sanoo.

"Digipoliksen vahvuus on se, että teknologiakylä sijaitsee Lapin suurteollisuuskeskittymän ytimessä. Alueen tietointensiivisille palveluyrityksille maantieteellisellä läheisyydellä on edelleen suuri merkitys vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisessa. Näistä aineksista on mahdollista löytää myös ne tekijät, joilla yritysten kasvun ja kansainvälistymisen lisäksi saadaan osaavaa työvoimaa houkuteltua alueelle”, kommentoi Ahoranta.

Kyselyyn vastasi 14 yritystä, joissa työskentelee yhteensä 98 työntekijää. Kaikkiaan Digipolis Kemin Teknologiakylässä toimii 50 yritystä. Keskimäärin kyselyyn vastanneet yritykset ovat viihtyneet Digipolis - Kemin Teknologiakylässä yli kymmenen vuotta.

Kemin Digipolis Oy on käynnistänyt kesäkuussa 2022 Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen tavoitteenaan kehittää teknologiakylän toimintaa. Päämääränä on yritysten liiketoiminnan kasvu- ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden edistäminen.

Digipolis - Kemin Teknologiakylä on entistä kriittisempi elinvoimatekijä

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hanke kestää toukokuun 2024 loppuun ja sitä rahoittaa Lapin Liitto.

”Teknologiakylä -konseptia ei ole uudistettu pitkään aikaan. Kemi, ja koko Meri-Lappi on keskellä negatiivista ja positiivista äkillistä rakennemuutosta, Pohjois-Ruotsin vihreän siirtymän teollisuusloikan välittömässä läheisyydessä. Tässä tilanteessa teknologiakylä on entistä kriittisempi elinvoimatekijä”, Ahoranta toteaa.

Digipolis Kemin teknologiakylä-19

Digipolis - Kemin Teknologiakylä sijainti ja hyvä saavutettavuus saivat yrityksiltä runsaasti kiitosta. KUVA: Kuvavuorinen


https://www.digipolis.fi/fi/hankkeet

TEKSTI: SOILE SUVANTO