PALVELUT

Tutkimus- ja koulutusyhteistyö

Digipoliksen toimintaan liittyvät olennaisena osana yritysten innovaatioympäristöt, joiden keskeinen osa ovat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Innovatiivisten kasvuyritysten tarpeet ovat moninaisia ja Digipolis pyrkii jalostamaan asiakkaidensa tarpeita myös tutkimus- ja koulutushankkeiksi. Digipolis toimii ns. välittäjäorganisaationa yritysten ja tutkimuksen ja koulutuksen välissä.

Lisäksi Digipoliksessa vipurahoitetaan tutkimus- ja koulutushankkeita valituilla painopistealueilla, kuten teollisuuteen, kaivoksiin, niiden palveluihin ja puurakentamiseen liittyen. Digipoliksen omat kehittämishankkeet, kehittämisohjelmat, uudet avaukset sekä tutkimus- ja koulutusyhteistyö nivoutuvat kokonaisuudeksi, jolla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

Digipoliksen lähimmät yhteistyökumppanit ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto Lappia. Lisäksi kehittämisen arkea on yhteistyö mm. Lapin, Oulun, Tampereen yliopistojen sekä Aalto-yliopiston kanssa.

Erilaisia tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiotoimintaan liittyviä yhteistyötahoja on reilut 50 Suomessa ja ulkomailla.

Yhteystiedot

Kimmo Heikka, toimitusjohtaja
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 40 555 8020
Email: kimmo.heikka@digipolis.fi

Kemi-Tornio Alueyrityspalvelut
Partnerbook Gateway to arctic innovations
CLT Kiintopuu
Arctic Business Design
Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittaja