VERKOSTO

verkosto_2020

Kierto- ja biotalouskeskuksen perustajina ja ydintoimijoina ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Verkostoon kuuluvat Riihimäen kaupungin ja Fortum Oy:n kiertotalouskylä, Smart Chemistry Park Turussa, Kokkola Industrial Park, Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden yritysalue ECO3, kehitysyhtiö Posintra ja Nesteen Kilpilahden alue Porvoossa, kehitysyhtiö Prizztech ja Pori-Harjavallan teollinen keskittymä, Metsäjaanu Salossa, Kemijärven Kehitys Oy ja Patokankaan bioteollisuuspuisto sekä Forssan kaupunki ja Envi Grow Park.

Kemijärven Patokankaan teollisuusalueella on pitkät teollisen toiminnan perinteet. Siellä on aikaisemmin sijainnut Stora Enson sellutehdas, joka lopetettiin vuonna 2008. Tämän jälkeen alue on pala palalta rakennettu uudelleen. Nyt siellä sijaitsee Keitele Groupin sahalaitos sekä liimapuutehdas. Tehtaalle on rakennettu myös pellettitehdas, joka hyödyntää liimapuutehtaan sivuvirtaa. Lisäksi alueella on perusparannettu sähköraide sekä uusi puuterminaali, josta tällä hetkellä lähtee puuta jalostettavaksi muualle n. miljoona kuutiota vuodessa. Keiteleen puun käyttö on n. 700 000 kuutiota vuodessa, josta jalostetaan yli 50% liimapuuksi.

Alueelle on suunniteltu vuodesta 2014 asti uutta biotuotetehdasta. Biojalostamolle myönnettiin ympäristö- ja vesitalous-, sekä aloittamislupa 14.6.2019. Hankkeen suunnittelu on nyt loppumetreillä. Biotuotetehtaan myötä alueelle tulee erilaisia puuvirtoja arviolta n. 3,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Lisäksi alueella toimivat tehtaat saavat toistensa toiminnasta synergiaetuja. Alueella toimivien yritysten tuotanto, tuotannossa syntyvät sivu- ja energiavirrat sekä lopputuotteiden jatkojalostaminen mahdollistavat paljon erilaista uutta teollista toimintaa alueelle.

Vuoden 2020 aikana käynnistetään Kemijärven Kehitys Oy:n ja Forest In –hankkeen toimesta alueen ekoteollisuuspuiston aluesuunnittelu eli masterplan-suunnitelman teko. Suunnitelman keskeinen sisältö on alueelle sijoittuvien toimintojen sijoittuminen sekä yhteisten palveluiden järjestämisestä sopiminen.

Ota meihin yhteyttä, niin autamme yrityksesi sijoittumista alueelle. Tervetuloa yrittäjäksi Kemijärvelle!

Jari Paloniemi
toimitusjohtaja
+358 40 592 7294
jari.paloniemi@kemijarvi.fi

Jari Polvi
projektipäällikkö
+358 40 734 4152
jari.polvi@kemijarvi.fi

Ilkka Iso-Heiko
hankepäällikkö
+358 40 355 7381
ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi

Maria Kiviniemi
projektisihteeri
+358 44 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

https://circhubs.fi/toimija/kemijarvi-2/
www.kemijarvi.fi

kemijarvi_vari_rgb

RiiCycvle on Riihimäen ainutlaatuinen kiertotalouden yrityskeskittymä. Fortumin muovijalostamo Riihimäellä on Suomen kotitalousmuovien kierrätyksen keskus. Fortumin Riihimäen konsepti johon liittyy myös Gasumin biokaasulaitos, jätteenpolttolaitos sekä kasvualustoja valmistava Soilfood, on kansainvälisestikin uniikki. Fortumilla yhdyskuntajäte kiertää eteenpäin automatisoidun lajittelulaitoksen eli ekojalostamon kautta, jolloin jätteestä erotellaan biojäte, muovi, metalli ja teollisuuden käyttöön sopiva kierrätyspolttoaine. Muovijätteestä syntyy Riihimäellä laadukasta Fortum Circo® -kierrätysraaka-ainetta teollisuuden tarpeisiin.

RiiCycle-keskittymään kuuluu myös Rasmix, kiertotalouden edelläkävijä, joka on keskittynyt erityisesti biohajoavien, öljypohjaisten ja rasvapitoisten materiaalien kierrätykseen ja jalostukseen. Käsittelyn jälkeen tuotteet käytetään raaka-aineena teollisuuden eri käyttökohteissa.  RiiCycle-keskittymän täydentävät Green Disposal, elketroniikan tietoturvallinen kierrättäjä, ESR Kelapalautus, jonka kehittämä aailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kaapelikelojen kierrätysjärjestelmä, joka toimii jo Pohjoismaissa ja Baltiassa, sekä Stena Recycling.

Riihimäeltä löytyy myös alan koulutuspalveluja: Suomen ympäristöopisto SYKLI, valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä, jonka erikoisalana on ympäristöosaaminen.

Riihimäen kiertotalouskylässä on myös kierrätystoiminnan käyttöön sopivia kaavoitettuja maa-alueita, joihin haetaan eri jakeiden jatkojalostajia ja jätteenpolton hukkalämmön hyödyntäjiä.

 

Mika Herpiö
Elinkeinojohtaja
Riihimäen kaupunki
Puh. +358 40 500 3345
http://rtoy.fi/riicycle/

Porvoon Kilpilahdessa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri. Alueella on noin 3 500 työpaikkaa. Yrityksillä on yhtenäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi. Neste valmistaa myös uusiutuvia polttoaineita.

Porvoon kaupunki ja kehitysyhtiö Posintra rakentavat Kilpilahden uutta tulevaisuutta yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Kehitystyö perustuu osittain alueen yritysten nykyiseen toimintaan, mutta samalla haetaan myös aivan uusia avauksia. Kilpilahdella on loistavat mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi bio- ja kiertotalouden keskittymäksi.

Toimijat ovat yhdessä määritelleet alueelle yhteisen kehitysvision – Kilpilahti, maailmanluokan teollinen kiertotalouskeskittymä – kestävää ja älykästä uusiutumista. Porvoon kaupunki on kaavoittamassa alueelle lisää yritystontteja.

Leena Alihakkola
ympäristöliiketoimintajohtaja
+358 40 730 5440
leena.alihakkola@posintra.fi
www.posintra.fi

posintra

Satakunta on merkittävä suomalaisen teollisuuden keskittymä. Porin satamasta Huittisiin ulottuvalla teollisuusvyöhykkeellä (Industrial Chain) toimii 800 yritystä, joilla on yli 4 miljardin euron liikevaihto ja yli 10 000 teollista työpaikkaa. Aluetta palvelevan Porin sataman rahtimäärä on noin 5 milj. t/v. Alueella toimii metallinjalostus-, kemian-, konepaja-, metsä-, automaatio-, bio- ja elintarviketeollisuutta. Energiantuotantoa edustavat mm. LNG-terminaali ja tuulivoima. Kiertotalous on teollisuusvyöhykkeellä pitkälle kehittynyttä, ja suurten volyymien ansiosta alue on ihanteellinen kiertotalouden ja teollisten symbioosien kehitysalusta. Alueen ainutlaatuinen piirre on värimetalliklusteri, joka tuottaa kobolttia, kultaa, hopeaa sekä kupari- ja nikkelimetalleja ja kemikaaleja.

Keskeisiä puistoja: Peittoon kierrätyspuisto, Kaanaan teollisuuspuisto, Kupariteollisuuspuisto, Harjavallan suurteollisuuspuisto, Satama-Tahkoluoto-Mäntyluoto.

Tuula Raukola
+ 358 44 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi
www.prizz.fi

prizztech

ECO3 on uudenlainen, monialaiseen bio- ja kiertotalouden liiketoimintaan pohjautuva ja sitä synnyttävä teollinen toimintaympäristö ja bio- ja kiertotalouden yritysalue Nokialla.

Toiminnan keskiössä ovat alueelle sijoittuvien bio- ja kiertotalouden yritysten liiketoimintaan niveltyvien uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden kehittäminen. Konseptin tavoitteena on luoda markkinaehtoisesti uusia tuotteita ja palveluita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Erilaisten perinteisten ja uusien liiketoimintojen muodostama monipuolinen kokonaisuus liittää hankkeeseen myös Tampereen yliopiston, VTT:n ja Luke:n (Luonnonvarakeskus) sekä muita julkisen sektorin toimijoita.

ECO3-aluetta kehitetään platform-muotoisena palvelutoimintana. Alueen kehittäminen perustuu tiiviiseen yritysten ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön ECO3-konseptin mukaisesti. Kehittämistyön koordinoinnissa ja verkostoyhteistyön edistämisessä Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:llä on ollut keskeisin rooli. Verte Oy:n tavoitteena on hankkia ja kiihdyttää uusia liiketoimintoja ja luoda ECO3-alueelle kansainvälisesti vetovoimaisia yritys- ja kehitysympäristöjä biotalouden ja kiertotalouden ratkaisujen alueella.

ECO3-yritysalueen laajuus on noin 120 ha ja alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Kolmenkulman yritysalueella Pirkanmaalla.

Lisää tietoja alueesta ja konseptista: www.eco3.fi

Sakari Ermala
Toimitusjohtaja
+358 50 583 4233
sakari.ermala@verte.fi
www.verte.fi
www.eco3.fi

eco3_logo

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä. KIP:n vieressä sijaitsee Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, Kokkolan satama. KIP:n kemian klusteri on malliesimerkki kiertotaloudesta. Sen moninaiset synergiaedut ja toimiva infra luovat mielenkiintoiset edellytykset myös kemian ja biotalouden yhdistämisestä syntyville uusille teknologioille ja tuotteille.
KIP:n alueelle on syntynyt vuosikymmenten aikana vahvoja synergioita yritysten kesken monella tasolla kuten prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä, keskitetyssä palvelutuotannossa ja toimintakulttuurien yhteisessä kehittämisessä erityisesti EHSQ-toiminteiden ympärillä. Alueinfran vahvuutena ovat energian ja muiden hyödykkeiden saannin turvaaminen lähes omavaraisesti sekä alueeseen integroidut satamatoiminnot ja muut keskeiset logistiikkamuodot.
KIP:n alueella toimii tällä hetkellä 17 teollisuuslaitosta sekä noin 60 palveluyritystä.
Palveluyhtiöiden toimesta yrityksillä on käytössään muun muassa hyödyke- ja viemäriverkostot, putkisillat, rautatiet, asiantuntija- ja turvallisuuspalvelut. Alueen suurimmat yritykset ovat: Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Freeport Cobalt Oy, Umicore Finland Oy, Kokkolan Energia Oy, Neste Oyj, Oy Woikoski Ab, TETRA Chemicals Europe Oy ja Yara Suomi Oy.
Kemianteollisuutta KIP:n alueella on ollut 1940-luvulta lähtien ja satamatoimintoja jo vuodesta 1825. Teolliset symbioosit eri toimijoiden välillä ovat kehittyneet alusta alkaen hyvin vahvoiksi ja tiiviiksi. Tänä vuonna KIP juhlistaa teollisen tuotannon 75-vuotisjuhlavuotta.
2000-luvulla alueen yritykset ovat tehneet monipuolista yhteistyötä alueen kehittämisessä. Alueella on kartoitettu ja hyödynnetty monia sivuvirtoja ja toimintaa tehostettu kiertotalouden hengessä. Alueen kehittämisen kannalta merkittävää on ollut Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:n perustaminen vuonna 2006. KIP ry on osallistunut lukuisiin erilaisiin kehittämishankkeisiin, mm. Keski-Pohjanmaan alueen kattavaan Biolaakso -osaamiskeskittymään. KIP on European Chemical Site Promotion Platformin (ECSPP) jäsen.

Johanna Hylkilä
markkinointipäällikkö
+358 10 505 9526
johanna.hylkila@kip.fi
www.kip.fi

KIP-LOGO_edited-1

Metsäjaanu on kehittyvä yritysalue erinomaisilla liikenneyhteyksillä reilun viiden minuutin päässä Salon keskustasta ja Turku-Helsinki-moottoritiestä. Alueen läheisyydessä on kantatie 52, jonka kautta Metsäjaanusta on sujuva yhteys myös etelään Hangon suuntaan. Alue on yli 100 hehtaarin, 10 yrityksen ja lähes 100 työntekijän keskittymä, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n eli Korvenmäen alue mukaan lukien.

Metsäjaanusta rakentuu ympäristöalan, kierrätyksen ja energiantuotannon sekä niihin tukeutuvien alojen yrityksille erikoistunut toimintaympäristö. Alueelle sopii hyvin suuria määriä kierrätettäviä sivuvirtoja tuottavia toimintoja. Korvenmäen alueelle on sijoittumassa uusi ekovoimalaitos, joka tulee toimimaan alueen kehittämisen ajurina. Alue sopii myös ympäristöhäiriötä tuottaville toiminnoille.

Mika Mannervesi
kaupunkikehityspäällikkö
+358 44 778 5001
mika.mannervesi@salo.fi
www.yrityssalo.fi

yrsalo

Forssan seudun elinkeinostrategia on vuodesta 2008 perustunut ympäristömyönteiseen sekä kestävää kehitystä tukevaan toimintaan eli järkivihreyteen. Tavoitteenamme on, että lähitulevaisuudessa seutu tuottaa entistä monipuolisemmin ekologisia tuotteita ja palveluja, ja että asukkaat, yritykset, yhteisöt ja päättäjät tarttuvat toimintansa ympäristövaikutuksiin.

Ekoteollisuuspuistossamme materiaalit, energia ja osaaminen sekä tieto kiertävät. Ratasmäen ja Kiimassuon Envitech –alueellamme on tarjolla yli 200 hehtaaria ympäristömyönteiseen ja kestävästi kehittyvään liiketoimintaan.

Maria Jokinen
Forssan Yrityskehitys
maria.jokinen@forssa.fi
+358 50 3424902
www.fyk.fi/

fykki_800px
partner-digipolis-vihrea partner-lapinamk Kemi logo väri

 

thumbnail_Klusteri Hopeamerkki