Mediaosumat

Mediaosumat

Internet- ja lehtiartikkelit Kiertotalouskeskuksesta 2019

Ketola Kirsti & Säynäjäkangas Hanna: Meri-Lapin logistiikka ja Kiertotalous- näkökulmia toimitusketjun johtamiseen. Issuu.com. Julkaistu 9/2019. Lapin AMKIn julkaisuja, Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset. https://issuu.com/lapinamk/docs/b_9_2019_meri-lapin_logistiikka_ja_ 

Tasala, Markku 2019: Kiertotalous toimii Meri-Lapissa: Yhden jäte on toisen raaka-aine. Tekijä Teollisuusliiittolaisen lehti 08/2019.  https://tekijalehti.fi/2019/08/21/kiertotalous-toimii-meri-lapissa-yhden-jate-on-toisen-raaka-aine/

Kulju, Mika 2019: Omanilaiset opiskelivat kiertotalouden osaamista Meri-Lapissa. Julkaistu: 13.08.2019. https://www.teollinenkiertotalous.fi/fi/ajankohtaista/omanilaiset-opiskelivat-kiertotalouden-osaamista-meri-lapissa.html

Kulju, Mika 2019: Kiertotalouskeskus järjesti Side Eventin WCEF2019-tapahtumassa Helsingissä. Julkaistu: 5.06.2019.  https://www.teollinenkiertotalous.fi/fi/ajankohtaista/kiertotalouskeskus-jarjesti-side-eventin-wcef2019-tapahtumassa-helsingissa.html

Kulju, Mika 2019: Panostukset kiertotalouteen toivat torniolaisyritys Tapojärvelle suurhankkeen Italiasta - “Tapojärveläisiä liikkuu Ternissä jo aikalailla”. Julkaistu: 9.04.2019. https://www.teollinenkiertotalous.fi/fi/ajankohtaista/panostukset-kiertotalouteen-toivat-torniolaisyritys-tapojarvelle-suurhankkeen-italiasta-tapojarvelaisia-liikkuu-ternissa-jo-aikalailla.html

Vento, Markku 2019. Sitra julkaisi uuden kiertotalouden tiekartan. Kuntatekniikka.fi. Julkaistu 13.3.2019. https://kuntatekniikka.fi/2019/03/13/sitra-julkaisi-uuden-kiertotalouden-tiekartan-vuoden-kiertotalouskunta-kisa-toukokuussa/

Tiihonen Jarno 2019. Ministeri: Kemi-Tornion kiertotalousmalli laajentuu muualle Suomeen. yle.fi. Julkaistu 7.3.2019 https://yle.fi/uutiset/3-10677340

Mattila Maaret 2019. Kohti kierrätysyhteiskuntaa. kemitornio.fi. Julkaistu 13.2.2019. http://kemitornio.fi/fi/kohti-kierratysyhteiskuntaa/.

Lapin ammattikorkeakoulu 2019. Kiertotalouden avainosaajat kokoontuivat Kemissä. Julkaistu 8.2.2019. https://www.lapinamk.fi/news/Kiertotalouden-avainosaajat-kokoontuivat-Kemissa/29277/f866ec6e-140c-4e2c-a265-c1c175480f1f#

Hiltula, Kimmo 2019. Kiertotalous on niin pieniä arjen tekoja kuin teollisuuden sivuvirtojakin. Julkaistu 7.2.2019. www.yle.fi. https://yle.fi/uutiset/3-10635645?origin=rss

CirCWaste 2019. Turku AMK, Kemin Digipolis Oy ja Pirkanmaan liitto mukaan Circwaste-hankkeen palvelukeskukseen. Julkaistu 9.1.2019. http://www.circwaste.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Turku_AMK_Kemin_Digipolis_Oy_ja_Pirkanma(48944)

 

2018

Nikkilä, Matti 2018. Pieni kaupunki maailmaa muuttamassa- Kemissä toimiva kiertotalouskeskus kehittää valtakunnallista mallia, jota voi käyttää koko maailma. Arctic Finland, julkaistu 26.11.2018. https://www.arcticfinland.fi/news/Pieni-kaupunki-maailmaa-muuttamassa/jjfpdvj0/dd5db0c9-630c-4207-8e75-962b65536844

Saarela, Jussi 2018. Aasia kiinnostaa merilappilaisia yrityksiä. Lapin Kansa, julkaistu 21.9.2018. https://www.lapinkansa.fi/lappi/aasia-kiinnostaa-paljon-merilappilaisia-yrityksia-1932146/

Mehtonen, Jenni 2018. "Maailman talous perustuu luonnonvarojen ylikuluttamiseen" – Meri-Lapin poikkeuksellinen teollisuuskeskittymä näyttää Kiinalle mallia kiertotaloudesta. www.yle.fi 14.7.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10239237

Saarela, Jussi 2018. Kiertotalouden opeista vientituote - Kemissä perustettu Kiertotalouskeskus johtaa ekoteollisuuspuistojen verkoston työtä. Lapin Kansa, julkaistu 25.5.2019. https://www.lapinkansa.fi/lappi/kiertotalouden-opeista-vientituote-kemissa-perustettu-kiertotalouskeskus-johtaa-ekoteollisuuspuistojen-verkoston-tyota-200958011/

Ec.europa.eu 2018. Klusteri edistää Lapin teollisuuden ja kaivannaisteollisuuden kestävyyttä, kilpailukykyä ja kasvua. Ec.europa.eu. Julkaistu 25.5.2018. https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/projects/finland/sustainability-competitiveness-and-business-growth-in-industry-and-mining-in-lapland

Tiihonen, Jarno 2018. EU:n komissio esittää tutkimukselle lisää rahoitusta – Lapin kierto- ja biotalous voi hyötyä. www.yle.fi. Julkaistu 24.5.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10221727

Tiihonen, Jarno 2018. Kemi teki kiinalaisyhtiön kanssa sopimuksen kiertotaloudesta. Yle.fi, julkaistu 12.4.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10156894

Tyni, Sanna & Snäkin Juha- Pekka 2018. Kiertotalouden mahdollisuudet ja haasteet Lapissa: Kiertotalouskeskus maakunnan kehittämistyössä. AMK- LEHTI//UAS JOURNAL.julkaistu 16.3.2018 https://uasjournal.fi/1-2018/kiertotalous-lapissa/

Laatikainen, Tuula 2018.  Kiinan valtio kiinnostui Kemin kiertotalouskeskuksesta – "kunnianhimoisena tavoitteena on globaali teollinen malli" Tekniikka&Talous. Julkaistu 1.3.2018 https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/kiinan-valtio-kiinnostui-kemin-kiertotalouskeskuksesta-kunnianhimoisena-tavoitteena-on-globaali-teollinen-malli/c4b598de-ccf7-3a2e-be63-5523e816d99b

Kulju, Mika 2018. Suomalaisesta kiertotalouden mallista kehitetään vientituote - Kemi-Tornion teollisuuskeskittymä antaa kansainvälisen esimerkin. www.digipolis.fi. Julkaistu 28.3.2018. https://www.digipolis.fi/uutiset/suomalaisesta-kiertotalouden-mallista-kehitetään-vientituote-kemi-tornion-teollisuuskeskittymä-antaa-kansainvälisen-esimerkin

Kulju, Mika 2018. Kemi-Tornion teollisuuskeskittymä antaa esimerkin. www.lapinkansa.fi Julkaistu 7.4.2019. https://www.lapinkansa.fi/lounaislappi/kemi-tornion-teollisuuskeskittyma-antaa-esimerkin-200853916  

Saarinen, Elina 2018. Kiertotalouskeskus kasvaa Kemistä. Uusiouutiset- Lehti. Julkaistu 3/2018.

Helenius, Jaakko 2018. LAPISTA MALLIA KIINAN KIERTOTALOUDEN KEHITTÄMISELLE ”TAVOITTEENA GLOBAALIN MALLIN LUOMINEN” SEKES. Julkasitu 1.3.2019. https://www.sekes.fi/lapista-mallia-kiinan-kiertotalouden-kehittamiselle-tavoitteena-globaalin-mallin-luominen/

Euronews 22.5.2018. http://www.euronews.com/2018/05/18/a-cluster-in-lapland.  Viittaus Sitra 22.5.2018. Euronews: Lapin kiertotalousklusteri. https://www.sitra.fi/artikkelit/euronews-circular-economy-cluster-lapland/.Julkaistu 22.5.2018

Mika Kulju 2018. Kemin Digipolis Oy ja kiinalainen CACE sopivat kiertotalouden kehittämisyhteistyöstä. radiopooki.fi. Julkaistu 1.3.2018. https://www.radiopooki.fi/uutiset/lappi/a-159424   

 

2017

Sitra 2017. Teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon.  https://www.sitra.fi/hankkeet/teollisten-symbioosien-osaamis-ja-koulutuskeskus-kemi-tornioon/

Miettinen, Ville 2017. Kemiin valtakunnallinen teollisen kiertotalouden keskus.Kuntalehti, julkaistu 26.6.2017. https://kuntalehti.fi/uutiset/tekniikka/kemiin-valtakunnallinen-teollisen-kiertotalouden-keskus/

Mehtonen, Jenni 2017. Valtakunnallinen kiertotalouden osaamiskeskus aloittaa toimintansa – Kemin Ajokseen kaavaillaan kiertotalouden Piilaaksoa. Yle.fi, julkaistu 21.6.2017. https://yle.fi/uutiset/3-9683556

Kemi 2017. Kiertotalouden teollisen osaamisen valtakunnallinen keskus perustetaan Kemiin.  kemi.fi. http://www.kemi.fi/ajankohtaista/2017/06/21/kiertotalouden-teollisen-osaamisen-valtakunnallinen-keskus-perustetaan-kemiin/. Julkaistu 21.7.2017

Laita Samuli, Kiertotalouden arktiset osaajat. www.sitra.fi, julkaistu 5.6.2017. https://www.sitra.fi/artikkelit/kiertotalouden-arktiset-osaajat/

Laita Samuli 2017. Kiertotalouden arktiset osaajat. Julkaistu 5.6.2017. sitra.fi https://www.sitra.fi/artikkelit/kiertotalouden-arktiset-osaajat/

 

2016

Koskinen, Risto 2016. Meri-Lapin teollisuuden kierrätys valittiin Sitran kärkihankkeisiin. Yle.fi, julkaistu 21.9.2016. Muokattu: 22.9.2016 https://yle.fi/uutiset/3-9181462

Sitra yyyy? Teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon. www.sitra.fi, julkaistu dd.mm.yyyy https://www.sitra.fi/hankkeet/teollisten-symbioosien-osaamis-ja-koulutuskeskus-kemi-tornioon/

Sitra 2016. Sitra ja ministeriöt kehittävät yhdessä Suomesta kiertotalouden kärkimaata. www.sitra.fi, julkaistu 25.2.2016. https://www.sitra.fi/uutiset/sitra-ja-ministeriot-kehittavat-yhdessa-suomesta-kiertotalouden-karkimaata/

Saarinen Elina 2016. Näin Suomesta tulee kiertotalouden kärkimaa. www.uusiouutiset.fi. Julkaistu 7/2016. https://www.uusiouutiset.fi/UU716tiekartta.pdf

Poikela Kari 2016. Digipolis valittiin vetämään Sitran kärkihanketta. www.businessoulu.com. Julkaistu 21.9.2016 https://www.businessoulu.com/fi/uutiset/digipolis-valittiin-vetamaan-sitran-karkihanketta.html

 

MUITA LINKKEJÄ:


LAPLAND Above Ordinary .
Tietopaketti: Kiertotalous.  https://www.lapland.fi/fi/business/faktat-ja-tilastot/briefing-paper-kiertotalous/ lapland.fi. Julkaistu 4.9.2019

Uuma 3. 2018. Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 14.3.2018. julkaistu 23.4.2018. www.uusiomaarakentaminen.fi , http://www.uusiomaarakentaminen.fi/kiertotalous-kuntien-maarakentamisessa-seminaari-1432018

www. meri-lappi.fi. Meri- Lappi Tule hakemaan kasvua liiketoimintaasi. http://www.meri-lappi.fi/assets/PDF/Invest-in-Meri-Lappi.pdf. www.meri-lappi.fi julkaistu dd.mm.yyyy?

Turku Business Region 2018. Vuosikatsaus 2018. https://turkubusinessregion.com/wp-content/uploads/2019/05/TSP_Vuosikatsaus_2018_FIN.pdf julkaistu 5/2019.

KIP https://materialweek.fi/2018/speakers. Kokkola Material Week 2018

YLE Uutiset Lappi 5.9.2019: Lapin ammattikorkeakoulun insinööriopetuksessa panostetaan kiertotalouteen. #kiertotalous #rakentaminen https://areena.yle.fi/1-50273752

Suomessa on otettu käyttöön maatalouden sivuvirtojen markkinapaikka, kertoo Kemia-lehti. Uusi kiertotalouspalvelu toimii osoitteessa www.kiertoasuomesta.fi.