LAAJEMPI HANKEKUVAUS

Teollisten Symbioosien osaamis- ja koulutuskeskuksen perustaminen Kemi-Tornioon

Jotta Kemi-Tornio alueen teollisen kiertotalouden toimintamallit leviäisivät koko Suomeen, Sitra haluaa tehdä yhteistyötä alueen osaajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Sitran rahoitus ja yhteistyö Kemin kaupungin kanssa edistävät teollisen kiertotalouden koulutusta ja osaamista valtakunnallisesti.

Suomi on edelläkävijä kiertotaloudessa. Maailma tarvitsee pikaisesti edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kehittämällä parhaita hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuja, Suomi voi luoda ensimmäisten joukossa uudella tavalla seuraavien 5–10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä.

Sitran johdolla Suomelle laadittiin viime vuonna maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. Sitra nimesi yhdeksi tiekartan avainhankkeeksi Kemin Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan. Seuraava askel on hanke, jossa perustetaan Teollisten Symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon.

Hankkeen tavoitteena on kuvata teollisten symbioosien toimintamalli operatiivisella tasolla ja laatia teollisten symbioosien käynnistämisen ohjeistus, järjestää avoimia workshopeja, joissa esitellään toimintamallien jalkauttamista sekä tunnistaa tarvittavia lainsäädäntömuutoksia ja kannusteita teollisten symbioosien edistämiseksi (erityisesti EUkomission aloite tunnistaa jäte-, ja tuotelainsäädäntöjen ja kiertotalouden liittymäpinnat). Kemiin perustettavan kierto- ja biotalouskeskuksen perustajina ja ydintoimijoina ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Osaamiskeskuksen perustaminen on looginen jatko Digipoliksen työlle kiertotalouden edistämisessä. Digipoliksen teollisen kiertotalouden asiantuntijatiimi on keskuksen käytössä. Kierto- ja biotalous ovat Kemin kaupungin strategisia kehittämisaloja. Kemin kaupunki haluaa vauhdittaa Kemin Digipolis Oy:n viime vuosien menestyksellistä kiertotalouden kehitystyötä sekä kaupungin ja kansallisenkin elinvoiman luomista. Lapin ammattikorkeakoulu on valinnut kierto- ja biotalouden kehittämisen strategiseksi painopistealakseen ja panostaa asiaan jatkossa projektien lisäksi vuosittain yli 200 000 euroa strategista kehittämisrahaa, jolla perustetaan kierto- ja biotalouskeskus. Lisäksi ammattikorkeakoulu satsaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä opetuksen kehittämiseen seuraavan kahden vuoden aikana noin 400 000 euroa. Kiertotalouden koulutusmoduuli käynnistyy vuonna 2018.

Hankkeessa on tähän mennessä kuvattu teollisten symbioosien toimintamalli operatiivisella tasolla ja laadittu teollisten symbioosien käynnistämisen ohjeistuksesta ensimmäinen versio. Jatkossa molemmista edellä mainituista dokumenteista kehitetään laajana verkosto- ja klusteriyhteistyönä versiot 2.0. Maaliskuussa 2018 pidetään kehittäjäverkostoon valitun noin 10 ekoteollisuuspuiston keskinäinen aloitustyöpaja, jossa sovitaan ja sitoudutaan yhteiseen toimintamalliin. Lokakuuhun 2019 mennessä jokainen verkostotyöhön osallistuva ekoteollisuuspuisto on ollut yhteisen kehittämispajan keskiössä. Yhteisen oppimis- ja kehittämisprosessin pohjalta syntyvät ohjeistusdokumentit, joita muut teollisuuspuistot Suomessa voivat hyödyntää teollisen symbioosin ja kiertotalouden kehittämisessä alueellaan. Käytännönläheisissä työpajoissa käydään läpi toimijakohtaisesti onnistuneet toimenpiteet, haasteet ja suoranaiset esteet teollisen symbioosin sekä kiertotalouden kehittämisessä Suomessa. Samalla vertaistoimijat antavat omia parannusehdotuksiaan ja kokonaisvaltaisen asiantuntemuksensa keskiössä olevan ekoteollisuuspuiston käyttöön. Mahdollisuuksien tarjoutuessa hankkeesta tehdään myös benchmarkkausvierailuja muualle Eurooppaan ja laajemmin.

 
partner-digipolis-vihrea partner-lapinamk Kemi logo väri

 

thumbnail_Klusteri Hopeamerkki