SMA Mineralin kaivokset ja kalkkitehdas haluavat olla edelläkävijöitä

sma-mineral

Ekoteollisuuspuistojen verkoston toinen työpaja järjestettiin perjantaina 25. toukokuuta Digipoliksessa. Yrityselämän näkökulman kiertotalouteen toi SMA Mineral Oy:n Kalkkimaan kaivoksen laatu- ja ympäristöpäällikkö Johanna Holm.

- Haluamme olla suunnannäyttäjä ja edelläkävijöiden joukossa kestävän kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä, toteaa Holm.

Kalkkimaan kaivoksella on pitkät perinteet, sillä se on toiminut jo yli sata vuotta. Jatkossa kaivosten ja kalkkitehtaan sivuvirtoja käsitellään kolmella eri alueella, joiden yhteispinta-ala on yli 15 hehtaaria. Sivuvirrat muodostuvat kalsiitista, dolomiitista, poltetuista tuotteista, sivukivistä, pintamaista ja hienosta kiviaineksesta.

- Kiertotalouspotentiaaliimme kuuluu Röyttän kalkkitehtaalla suodatinpölyä, epäkuranttia poltettua kalkkia, hienon kalsiitin ja suodatinpölyn seosta sekä hienoa kalsiittia. Ristimaan louhoksella kiertotalouspotentiaaliin kuuluu hienoa kvartsia, sivukivimurskeita, sivukivilouhetta ja pintamaata. Kalkkimaan tehtaalla puolestaan sivuvirtoja ovat hieno dolomiitti ja sekamurske, erittelee Holm.

Hankeyhteistyö Digipoliksen kanssa alkoi vuonna 2013 sivuvirtojen hyödyntämisen parissa ja nykyään SMA:n kalkkikaivos tekee Lapin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä Kiertokoulu-hankkeessa. Laajamittaisin hanke koskee koko ympäristöjärjestelmän kehittämistä.

- Kestävän kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä Tekes-hanke kestää ensi tammikuun loppuun. Hankkeena tuloksen ympäristöjohtamisen järjestelmän avulla saavutetaan taloudellista hyötyä välttämällä teollisten kemikaalien käyttöä. Lisäksi pienennetään hiili- ja vesijalanjälkeä sekä vaikutetaan ympäristöystävällisen imagon syntymiseen niin SMA:n kuin loppuasiakkaiden osalta, kertoo Holm.

Topics: Teollinenkiertotalous