Kiertotaloutta Kemistä maailmalle – BSR Stars S3 projektin Lapin opintomatka polkaistiin käyntiin Digipoliksesta

esitys

Digipoliksen Kari Poikela esittelee Kemi-Tornio alueen teollista kiertotaloutta

Kemin Digipolis isännöi 14.6.2018 BSR Stars S3 projektin Lapin opintomatkaa, joka suuntautuu tällä viikolla Kemiin ja Rovaniemelle. Opintomatkan aiheena on tutustua alueen kiertotalouden, biotalouden ja älykkään erikoistumisen toimijoihin sekä törmäyttää alan osaajia kansainvälisten opintomatkalaisten kanssa.

 Opintomatkan aikana esiteltävät yritykset, kuten Tapojärvi Oy, edustavat erityisesti teollista kiertotaloutta sekä arktista biotaloutta, joilla on merkittävä rooli älykkään erikoistumisen ohjelman toteuttamisessa Suomen Lapissa.

BSR Stars S3 projektin Lapin opintomatkaa ovat mukana järjestämässä Nordregio, Pohjoismaiden ministerineuvosto, sekä Ruotsin taloudellisen ja alueellisen kasvun hallinto (Tillväxtverket), yhdessä Lapin liiton kanssa. Opintomatkalle osallistuu reilu 30 osallistujaa Pohjoismaista ja Baltiasta, ja he edustavat Pohjoismaisia instituutiota, kansallisia tutkimuslaitoksia sekä kuntasektoria. Monet heistä ovat oman alueensa erikoisosaajia kiertotaloudessa, biotaloudessa sekä klusteritoiminnassa.

Kemi-Tornion seutu fokuksessa

Sitra haluaa tehdä yhteistyötä niin alan asiantuntijoiden kuin koulutusorganisaatioidenkin kanssa, levittääkseen Kemi-Tornio-seudun teollisen kiertotalouden toimintamalleja läpi Suomen. Sitran rahoitus, yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa, edistää teollisen kiertotalouden koulutusta ja asiantuntijuutta kansallisesti. Kemissä perustetun Kiertotalouskeskuksen perustajat ja keskeiset toimijat ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin Ammattikorkeakoulu.

Kari Poikela, Teollisen Kiertotalouskeskuksen johtaja kertoo, että keskeinen kysymys kaikkien mielessä on, miten kiertotalous toimii Kemi-Tornion alueella; Ketkä ovat sen keskeisiä toimijoita, mistä ja milloin työpaikat, eurot ja kruunut syntyvät, ja kaiken kaikkiaan, mitkä ovat alueen tärkeimmät menestystekijät.

Per-Erik Sørås, Norjan Trøndelag-seutua edustava neuvonantaja, tulee alueelta jossa öljy- ja kaasuteollisuus on merkittävässä roolissa. ”Seudullamme kiertotalouden kehittäminen on valittu yhdeksi merkittävimmäksi päämääräksi. Olemme huomanneet sen olevan yksi tärkeimmistä tavoista vähentää ympäristöongelmia; vähentämällä käytettyjä resursseja ja mahdollistamalla suuremman tuotannon samoista resursseista. Kiertotalous ei ole ollut aikaisemmin toimintamme keskiössä, joten meidän täytyy oppia nopeasti, ja siihen haemmekin nyt täältä oppia”, hän kertoo.

Ruotsin Värmland-seudun aluekehitysjohtaja Anders Olsson löysi useita yhteneväisyyksiä kotiseutunsa ja Kemi-Tornion seudun välillä, ja odottaa siksi löytävänsä hyödyllisiä oppeja kotiin viemisiksi. Molemmilla näistä seuduista on vahva paperiteollisuus ja metalliteollisuus, sekä molemmilla seuduilla toimii mm. Stora Enso ja Outokumpu.

“Mielestäni on hyvin mielenkiintoista nähdä vuokaavio materiaalivirroista alueen eri yritysten välillä”, sanoo herra Olsson, joka on kiinnostunut ymmärtämään miten paikallinen yritysklusteri toimii. Vaikka Kemi-Tornion seudulla sekä Värmlandin seudulla on paljon yhteneväisyyksiä, eroavat alueet toisistaan merkittävästi siinä, miten niiden teollinen ekosysteemi on järjestetty. Kemin Digipoliksella on merkittävä rooli Kemi-Tornion seudun yritysverkostossa, ja ehkäpä siinä piilee jotain selittäviä tekijöitä alueen kiertotalouden menestykselle.

Opintomatkan ohjelma jatkuu vielä saman päivän aikana Kemi-Tornio seudun teollisen kiertotalouden innovaatioalustan toimijoita, kuten Stora Enso, Metsä Group, Outokummun Kemin kaivos, Kemin satama, Kemin Digipolis ja Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksen esittelevälle kiertoajelulle sekä vierailulle Outokummun ferrokromi- ja terästehtaalle Tornioon. Seuraavaksi päiväksi opintomatkalaiset suuntaavat Rovaniemelle, jossa jatketaan seminaarin, paneelikeskusteluiden ja mielenkiintoisten tapaamisten parissa.

 

auditorio

Seminaariin osallistui laaja joukko asiantuntijoita Pohjoismaista ja Baltiasta.

 

ryhmakuva

Jukka Teräs, Johanna Leino, Anders Olsson, Kimmo Heikka ja Per-Erik Sørås

BSR Stars S3

BSR Stars S3 on kansainvälinen projekti, joka pyrkii parantamaan Baltian meren alueen kasvumahdollisuuksia, keskittyen biotalouteen, kiertotalouteen ja digitaaliseen talouteen. BSR Stars S3 stimuloi monikansallisia ja toimialarajat ylittäviä kumppanuuksia, ja parantaa innovaatiotoimijoiden kapasiteettia käyttää fiksuja erikoistumisstrategioita (smart specialization strategies, S3). Se on osa Baltian meren alueen EU strategiaa, toimien BSR Stars lipun alla, ja on saanut rahoitusta Interreg BSR ohjelmasta.

Lisätiedot: http://www.bsr-stars.eu/bsr-stars-s3/

Topics: Teollinenkiertotalous