Kierto- ja biotalouskeskuksen johtoryhmä aloitti työnsä

 

digipolis-jory-uutinen

Sitran johdolla Suomelle laadittiin viime vuonna maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. Sitra nimesi tiekartan yhdeksi avainhankkeeksi Teollisten Symbioosien osaamis- ja koulutuskeskuksen perustamisen Kemi-Tornioon.

Osaamis- ja koulutuskeskuksen perustaminen on yksi tehokkaimmiksi tunnistetuista tavoista edistää kiertotaloutta ja teollisia symbiooseja Suomessa. Teolliset symbioosit, joissa toisen teollisuuslaitoksen jätteet ja sivuvirrat voidaan hyödyntää toisen laitoksen raaka-aineina, muodostavat kiertotaloudessa teollisen toiminnan ytimen.

Kierto- ja biotalouskeskuksen johtoryhmä on aloittanut työnsä ja siinä on vahva alueen teollisuuden ja koulutuskentän edustus. Myös Sitra osallistuu johtoryhmätyöhön.

– Hetki on historiallinen, kun aiemmin tehty laadukas kehittämistyö on saatu tuloksekkaasti tähän kiertotalouskeskuksen rakentamisvaiheeseen, jonka ytimessä tämä johtoryhmä on. Sitran rahoituksellaan ja mandaatillaan antama laatuleima aiemmin tehdyn työn ja tulosten pohjalta luo vahvan perustan jatkotyölle, totesi ensimmäisen kokouksen avauspuheenvuorossaan johtoryhmän puheenjohtaja, Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Keskuksen tulevaa toimintaa esitteli sen vetäjänä toimiva Kari Poikela Digipoliksesta:

– Yhteenvetona voidaan todeta, että seuraavaksi kahdeksi vuodeksi resursseja kuten myös tekemistä sekä luvattuja tuloksia rahoittajille on paljon ja odotukset ovat korkealla. Samalla esittelijä totesi, että kehitystä pitää tapahtua tulos tai ulos -periaatteella.

Johtoryhmä korosti ensimmäisessä kokouksessaan muun muassa viestinnän merkitystä. Vilkkaassa keskustelussa nousivat esiin myös erilaiset tavat, miten klustereita ja verkostoja perustetaan.

– Esimerkiksi Etelä-Norjassa EYDE -klusteri on perustettu vuonna 2007 prosessiteollisuuden johtajien toimesta ja kasvavaan yrityslähtöisyyteen edetään koko ajan myös Lapin Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin kehittämisessä, jossa tämä johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen on tärkeä askel, kertoi Poikela.

– On hienoa, että tässä hankkeessa on vahva kytkös koulutuksen kehittämiseen. Yrityksillä on erinomainen mahdollisuus tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja näin varmistaa tulevien osaajien ammattitaito myös teollisuuden kiertotalouden toteuttajina, totesi Sitran kiertotalouden avainalueen johtava asiantuntija Nani Pajunen.

Topics: Teollinenkiertotalous