Etsitkö säästöjä raaka-aine-, energia- ja jätekustannuksissa?

tiina_puotinen_www

Teollinen kiertotalous ei ole vain isoille toimijoille

Digipolis tekee pohjoismaista yhteistyötä teollisten symbioosien edistämiseksi pk-sektorilla. Teollisella symbioosilla tarkoitetaan vähintään kahden yrityksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa tosiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa.

- Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näin kustannuseräksi koettu jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuu rahanarvoiseksi tuotannon tekijäksi, kertoo Digipoliksen kiertotalouden asiantuntija Tiina Puotinen.

Digipoliksen tekemän työn tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä tunnistamaan niitä materiaaleihin ja energiaan liittyviä asioita, joita kehittämällä on mahdollista toimia aiempaa resurssiviisaammin ja taloudellisemmin.

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Digipoliksen asiantuntijat käyvät henkilökohtaisissa tapaamisissa läpi alueen yritysten kanssa niiden tämänhetkistä tilannetta. Tapaamisessa voidaan esimerkiksi tarkastella mahdollisuuksia säästää raaka-aine-, energia- ja jätekustannuksissa. Yritys saa tapaamisen jälkeen itselleen raportin, johon on koostettu läpikäydyt asiat ja mahdollisesti alustavasti laskettu potentiaalisia säästöjä. Nämä tapaamiset ovat luottamuksellisia ja yritykselle maksuttomia, korostaa Tiina Puotinen.

Digipoliksen tekemä työ on osa Interreg Baltic Sea Region -rahoitteista BIS-hanketta ja sen kohderyhmänä ovat erityisesti pk-yritykset.

interreg_logot