Palvelut

Innovaatio- ja kehityspalvelut

Digipolis tarjoaa monipuolisia yrityspalveluja erityisesti innovatiivisille alkaville ja kasvuyrityksille. Syvällisellä ohjauksella ja neuvonnalla pyritään tehostamaan rahoituksen hankintaa, kirkastamaan liiketoimintasuunnitelmia sekä etsitään sopivia yhteistyökumppaneita.

Erikoistuneisiin yrityspalveluihin kuuluu myös Invest In Lapland eli yritysten sijoittumispalvelu, jossa houkutellaan uusia ja erityisesti kansainvälisiä yrityksiä Kemiin ja kumppaneiden kanssa koko Lappiin. Suosittu Partnerbook on puolestaan Digipoliksessa kehitetty yritysten kontaktointipalvelu, joka on sosiaalisen median ja Internet portaalin välimuoto.

Digipoliksen pitkäaikaisin kehittämisohjelma on teollisuus- ja kaivospalveluliiketoiminnan ohjelma. Ohjelmassa vauhditetaan teollisuus- ja kaivospalveluyritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä etsitään uusia kaupallisia ratkaisuja mm. teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi arktisissa olosuhteissa.

Digipolis etsii aktiivisesti erilaisia uusia avauksia, joilla voi olla lyhyellä tai pitkällä aikavälillä liiketoimintamerkitystä. Tällä hetkellä uudet avaukset liittyvät arktisen osaamisen kehittämiseen erityisesti teollisuuteen ja kaivoksiin liittyvissa asioissa sekä Meri-Lapin alueelle tärkeään puurakentamiseen ja sen uudistamiseen.

Digipolis tekee kaikkiin painopisteisiin liittyen systemaattista yhteistyötä eri tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Digipoliksen vipurahoittamat tutkimus- ja koulutusyhteistyöhankkeet liittyvät teollisuus- ja kaivospalveluihin, arktiseen osaamiseen tai puurakentamiseen.

Yhteystiedot

Kimmo Heikka, toimitusjohtaja
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 40 555 8020
Email: kimmo.heikka@digipolis.fi

Invest in Lapland

Invest in Lapland –hankkeen tavoite on edesauttaa ja hankkia suoria ulkomaisia investointeja sekä edistää kansainvälisten ja kansallisten yritysten sijoittumista Lappiin.

Invest in Lapland –hankkeen kautta Lapin sijoitusmahdollisuudet saatetaan ulkomaisten yritysten ja sijoittajien tietoon yhtenäisesti. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan toimiva, yrityksistä lähtevä yhteistyö alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välille sijoitusedellytysten parantamiseksi. Palvelulla pyritään myös parantamaan alueen yritysten osallistumista kansainvälisiin verkostoihin.

Kaiken kaikkiaan Invest in –toiminnan tavoitteet ovat pitkäjänteisiä, sillä yleensä ulkomaisten investointien aikajänne valmistelusta toteutukseen kestää 2–7 vuotta. Päämääränä on nostaa esiin ennen kaikkea Lapin vahvoja aloja, joita ovat teollisuus, matkailu ja luovat alat.

Hankkeella on kaksi investointiasiantuntijaa, jotka ovat keskittyneet Kemissä teollisuuteen sekä Rovaniemellä matkailuun ja luovien alojen sektoreihin.
Positiivista henkeä hankkeen ympärille ovat luomassa ennusteet, joiden mukaan Lapin teollinen kehitys on tulevaisuudessa vahvassa myötätuulessa. Teollisuusinvestoinnit Lapissa ovat seuraavien 10–15 vuoden aikana 14–15 miljardia euroa. Vastaavasti teollisuusinvestoinnit ns. European High North-alueella ovat samalla ajanjaksolla noin 120–130 miljardia euroa. Koko arktisen alueen merkitys on kasvamassa alueen luonnonvarojen hyödyntämisen, ilmastonmuutoksen ja uusien Aasiaan avautuvien logistiikkayhteyksien vuoksi.

Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Kemin Digipolis Oy:n hankkeessa ovat mukana Rovaniemen, Kemi-Tornion ja Tunturi-Lapin seutukunnat sekä Inarin ja Sodankylän, Kemijärven ja Pelkosenniemen kunnat. Invest in Laplandin rahoittajina ovat EU ja Suomen valtio (toimintaympäristön kehittämisavustus) sekä mukana olevat kunnat.

Yhteystiedot

Kimmo Heikka, toimitusjohtaja
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 40 555 8020
Email: kimmo.heikka@digipolis.fi

Partnerbook

Partnerbook-verkkopalvelu perustuu aitoon verkostoitumiseen osoitteessa partnerbook.fi, jossa yritykset ja yhteisöt pääsevät sekä tarjoamaan että etsimään itselleen sopivia palveluita reaaliajassa.

Digipoliksessa vuodesta 2009 kehitetty Partnerbook on tiiviissä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Sitä on saatujen käyttäjäkokemusten pohjalta parannettu vastaamaan aikaisempaa tehokkaammin organisaatioiden tarpeisiin.

Kaikki rekisteröityneet yritykset voivat luoda Partnerbookissa profiilin, hakea kumppaneita ideoiden ympärille, jättää tarjouspyyntöjä, osallistua keskusteluihin, rekrytoida osaajia ja tiedottaa tapahtumistaan.

Verkkopalvelussa on mukana nelisensataa yritystä, joiden koko vaihtelee yhden hengen yrityksistä satoja ihmisiä työllistäviin suuryrityksiin. Muun muassa Ruotsin valtion omistaman LKAB:n tarjouspyynnöt päivittyvät Partnerbookin etusivulle. Ajankohtaiset tarjouspyynnöt tulevat etusivulle RSS-syötteinä. Siinä näkyvät eri toimijoiden sekä käynnissä olevat hankinnat ja projektit että myös suunnitellut hankinnat.

Partnerbook kehittyy jatkuvasti ja se on täysin ainutlaatuinen palvelu, jonka yhtenä valttina on käyttäjäystävällisyys. Sivut ovat selkeät ja informatiiviset, ja yritysten on helppo etsiä yhdestä osoitteesta itselle sopivaa kontaktia. Lisäksi palvelua voi käyttää tabletilla tai älypuhelimella periaatteella missä ja milloin tahansa.

Verkkopalvelu tarjoaa kohtaamispaikan ohella mahdollisuuden yhteisiin markkinointiprojekteihin sekä tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Nämä kaikki ovat yritysten kannalta hyviä tilaisuuksia saada positiivista näkyvyyttä etenkin haastavien talousnäkymien valossa. Varsinkin suurten toimijoiden on vaivatonta löytää Partnerbookin kautta kerralla enemmän osaavia palveluntarjoajia. Partnerbookin tarjoamat mahdollisuudet korostuvat suurhankkeissa, sillä pienemmille yrityksille tarjoutuu tilaisuus etsiä yhteistyökumppaneita.

Yhteystiedot

Kimmo Heikka, toimitusjohtaja
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 40 555 8020
Email: kimmo.heikka@digipolis.fi
www.partnerbook.fi