Digipolis

Kemi-Tornion seutukunnan toimintaympäristökuvaus

Kemi-Tornio -alue sijaitsee Pohjanlahdella Perämeren kaarella, johon laskee kolme suurta jokea, Simo-, Kemi- ja Torniojoet. Kemi-Tornio -alue on merkittävä kaupunkikeskus. Tornio on maakunnan vanhin kaupunki ja Kemi suurin teollisuuskaupunki. Kemi-Tornio on yksi Suomen merkittävimmistä alueista teollisen jalostuksen ja viennin arvon suhteen. Alue vastaa 75 % Lapin teollisesta tuotannosta ja tuottaa 8 % Suomen viennin arvosta. 

Kemi-Tornion alue muodostaa Euroopan oloissa ainutlaatuisen kaupunkiseudun, jossa seutukunta toimii tiiviissä yhteistyössä kahden valtakunnan välillä; Suomen ja Ruotsin. Rajatonta yhteistyötä on alueella harjoitettu jo vuosisadat. Läheinen sijainti Ruotsin sekä Norjan kanssa tekevät alueesta tärkeän risteyskohdan liittyen Barentsin alueeseen. Kemi-Tornion seutukunta muodostuu Kemin ja Tornion kaupungeista sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnista. Se on alueeltaan sama kuin Meri-Lappi. Alueen asukasluku on 60 099 (2012).

Euroopan pohjoisin prosessiteollisuuden ja teollisuuden palveluiden keskittymä

  • Suomen mittakaavassa vahva ja erikoistunut teollinen seutu
  • Kemiallisen ja mekaanisen puunjalostuksen keskittymä
  • Metalli- ja terästeollisuuden keskittymä
  • Puutaloteollisuuden keskittymä
  • Metalli- ja konepajojen keskittymä
  • Liikevaihto: metsäteollisuus 1,7 miljardia € metalli/teräs: 1,4 miljardia €
  • 6 000 teollisuuden työpaikkaa

Kemi www.kemi.fi

Keminmaa www.keminmaa.fi

Simo www.simo.fi

Tervola www.tervola.fi

Tornio www.tornio.fi

Invest in Meri-Lappi -esite (suomenkielinen)
Invest in Sea Lapland -brochure (englanninkielinen)