Uutiset

Julkaistu: 19.01.2017

Digipolikselle sekä Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterille pohjoismainen tunnustus

/media/files/kuvat/facebook-banner-1200x630-bioeconomy-generel5.jpg

Kemin Digipolis Oy sekä Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri ovat saaneet merkittävän pohjoismaisen tunnustuksen, kun Pohjoismainen ministerineuvosto julkisti 25 hanketta käsittävän Best Nordic Bioeconomy Cases -katalogin. Valittujen pohjoismaisten esimerkkitapausten joukossa on Digipoliksen vetämä Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta.

Tuore tunnustus on looginen jatko Digipoliksen vetämän Lapin teollisuus- ja kaivosklusterin aiemmin saamille valtakunnallisen ja EU-tason arvostuksille alueen edelläkävijyydestä kiertotalouden edistämisessä. Viime syyskuussa Sitra nimesi innovaatioalustan kiertotalouden toimintaohjelman kärkihankkeeksi, ja vuonna 2014 Lappi valittiin Euroopan Komission toimesta modernin klusterikehittämisen Euroopan mallialueeksi luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa.

- Nämä valinnat eivät ole yksittäisiä sattumanvaraisia onnenpotkuja, vaan tulosta systemaattisesta, pitkäjänteisestä, avoimesta, laaja-alaisesta ja konkreettisesta yhteistyöstä toimialarajat ylittävästi Lapin teollisuustoimijoiden ja innovatiivisten palveluntarjoajien sekä alueen kuntien, kehittämisorganisaatioiden, oppi- ja sektoritutkimuslaitosten, viranomaisten sekä rahoittajien ja päättäjien kanssa. Ja nimenomaan tästähän modernissa klusteritoiminnassa on pohjimmiltaan kyse: sidosryhmät yhdessä työskentelevät kestävästi elinkeinoelämän kanssa ja sen menestyksen eteen hyödyntäen verkostoistaan Lapin, Suomen ja EU:n parhaita asiantuntijoita, kertoo Digipoliksen ohjelmapäällikkö Kari Poikela.

Kemin Digipolis on kehittänyt teollisuuspalveluja Meri-Lapissa ja Lapissa systemaattisesti jo parikymmentä vuotta yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa toimialarajat ylittävästi. Neljä vuotta sitten teollisuudelta ja muilta sidosryhmiltä tuli toive, että Kemi-Tornion seudulla pitää aloittaa systemaattinen prosessi teollisuuden ja yhdyskunnan sivuvirtojen paremman hyödyntämisen edistämiseksi.

- Systemaattisen prosessin avulla yritysten kanssa tunnistettiin kehittämistarpeet ja luotiin visio klusterin kehittämiselle. Tätä visiota täydennettiin Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman keihäänkärjillä ja Lapin kaivos- ja teollisuuspalvelutoimijoiden kehittäjäverkoston (Katepal) näkemyksellä, jonka tuottivat Lapin kehittäjät, jotka työskentelevät pk-yritysrajapinnassa. Syntynyt visio kuvattiin Euroopan komissiolle modernin klusterikehittämisen mallialuehakemuksessa, joka sitten valittiinkin luonnonvarojen kestävän jalostamisen kehittämisen Euroopan tasoiseksi malliksi, kertoo Poikela.

Avainasemassa toimialarajat ylittävä ja syvä yritysyhteistyö

Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteria on systemaattisesti kehitetty luodun vision pohjalta. Erityisenä painopisteenä ovat koko ajan olleet yritysten tarpeet ja niistä kumpuavien käytännön toimenpiteiden edistäminen. Lappi onkin jatkuvasti saanut komissiolta erityiskiitosta kehittämisen konkreettisuudesta.

- Toimialarajat ylittävä ja syvä yritysyhteistyö sekä alueen suuri kehittämispotentiaali yhdistettynä prosessissa luotuun systemaattiseen klusterinkehittämismalliin ja luotuihin työkaluihin olivat ne tekijät, joilla erottauduimme Sitran kiertotalouden toimintaohjelman teknisten kiertojen kärkihankevalinnassa.

Samat kriteerit kuin Sitran valinnassa painottuivat myös Kemi-Tornion alueen valinnassa Pohjoismaisen ministerineuvoston parhaiden biotalousympäristöjen esittelyyn kiertotalouden kategoriassa.

- Nämä tuoreimmat valinnat osoittavat paljon asioita tehdyn oikein. Sitran valinta kohdistui nimenomaan ei-biopohjaisten teknisten kiertojen puolelle, ja ministerineuvosto valitsi saman kehittämisalueen biotalouspotentiaalinsa pohjalta. Tosin Sitrakin totesi jo valintansa yhteydessä, että koska työssä on mukana metsä-, metalli-, kaivos- ja energiateollisuutta, on sillä myös selkeät liittymäpinnat metsäperäisten kiertojen ja liikkumisen sekä logistiikan painopistealueisiin, sanoo Poikela.

- Luotua konseptia ja työkaluja aletaan seuraavassa vaiheessa pilotoimaan sekä jatkokehittämään laajemmin Pohjois-Suomessa, -Ruotsissa ja -Norjassa, päättää Kari Poikela.

Linkki julkaisuun: Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change

Lisätietoja:

Kari Poikela
Ohjelmapäällikkö, Arctic Business Concept
Kemin Digipolis Oy
Tietokatu 6
94600 KEMI
Puh. +358 50 435 8283
kari.poikela@digipolis.fi
www.digipolis.fi

Takaisin edelliselle sivulle